Hanne Rønneberg (Foto: SINTEF Byggforsk)

Fra betongplattform til Powerroad

I høst mottok hedersmannen Jan Moksnes fra byggenæringen Kongens Fortjenestemedalje. I den anledning inviterte SINTEF Byggforsk til et miniseminar i Trondheim fredag 17.oktober. Deltagere var vårt eget betongmiljø, samt gjester fra NTNU, Statens vegvesen og Skanska. Seminaret hadde tittelen "Fra olje til fisk", med fokus på nær fortid, nåtid og fremtid.

Hanne Rønneberg

Instituttleder
SINTEF Byggforsk

Jan Moksnes fortalte levende om gullalderen til betongforskningen i Norge med utgangspunkt i betongplattformene i Nordsjøen. For å knytte dette til nåtiden, ga Tor Arne Hammer et bilde av høydepunkter og resultater fra det store betonginnovasjonsprosjektet, SFI COIN, som nå går mot slutten etter åtte år. Siste del av dagen var viet "Fisk i betong", der Jan Eldegard fra Byggutengrenser, Tor Ole Olsen fra Dr.tech. Olav Olsen AS og sist, men ikke minst, tidligere sjefredaktør i Byggeindustrien, Per Helge Pedersen alle ga oss et innblikk i status og vyer for betong brukt i lukkede anlegg i oppdrettsnæringen. På siste del hadde vi også deltagelse fra SINTEF Fiskeri og havbruk. Dette er et område SINTEF absolutt vil følge opp videre.

Innlegget til Jan Moksnes var til ettertanke. Tittelen var Betongplattformene i Stavanger – et industrieventyr. Hvordan kunne det skje og hva lærte vi?

Jans beskrivelse av suksesskriteriene var følgende:

Dette var i den helt gryende oljealderen, med etterspørsel etter nye løsninger i et nytt marked. Norge hadde entreprenører med erfaring, besluttsomhet og ikke minst mot. Og designere med fantasi og spisskompetanse. Politikerne var preget av besluttsomhet. I tillegg dyktige nasjonale fagmiljøer, som for eksempel SINTEF og NTH (nå NTNU).

Oljeselskapene var krevende kunder, samtidig som de var løsningsorienterte. Kontraktsformen var EPC, med tett samspill mellom prosjektering og bygging. Entreprenøren kunne dermed utvikle egne løsninger. De hadde fokus på planlegging, de satte seg store mål mål og hadde kontinuerlig fokus på forbedring og produktivitet. I tillegg var det hele tiden fokus på kompetanse og lagspill mellom aktørene, eksempelvis mellom rådgivere og forskningsmiljøer.

For meg personlig ble dagen spesiell.

Jeg startet mitt yrkesaktive liv med arbeid på prosjekter som Gullfaks B, Oseberg A og Gullfaks C. Det var noen fantastiske artige år der Norge var i verdenstoppen med hensyn til betongteknologi. Jeg hadde også mange år i ledelsen av større entreprenørselskap i Norge. I dag leder jeg SINTEF Byggforsk. Med Jans innlegg ble det tid for refleksjon og ettertanke.

Mye av den samme teknologien som ble utviklet for betongen i Nordsjøen ble brukt og videreutviklet til senketunnelen i Bjørvika i Oslo. Betongplattformenes æra gjorde fantastisk mye for rekrutteringen, både av fagarbeidere og ikke minst ingeniørstudenter til NTNU.

Nå kommer gigantprosjektet Ferjefri E39. Dette prosjektet kan gi samme effekt! Prosjektdirektør Olav Ellevset har klare vyer, han ønsker at dette skal bli en plussveg. Norge var det første landet i verden som åpnet et renovert kontorbygg som et "Power house".

Tenk om Norge også kan være det første land i verden som åpner en "Power road"!

Dette kommer naturligvis ikke av seg selv. Det krever et kjempeløft på FoU. For å realisere dette må samferdselsdepartementet bevilge store midler.

Mitt håp er at departementet og regjeringen ser at ved å hjelpe vegvesenet med å realisere dette, vil det gi et kjempeløft for Norge som kunnskapsnasjon.

Statens vegvesen må trekke på erfaringene gjort av oljeselskapene og utvikle seg til å bli en særdeles krevende kunde. Entreprenørene må få slippe til med sin konseptutvikling, og de må få lov til å vise de fremdeles besitter både mot og handlekraft.

Vi i SINTEF får nesten årlig besøk av myndighetene i Singapore som ønsker å besøke aktuelle prosjekter i Norge. Jeg gleder meg til vi kan invitere til befaring på nye E39 for å se ny teknologi tatt i bruk

Vi er mange som er klare til å løfte i flokk!

Lisbeth Alnæs, (f.,v.), Jan Moksnes og Hanne Rønneberg. (Foto: Per Helge Pedersen)