Norges Høyesterett ville ikke slippe inn Follobane-saken. Det har kostet Bane NOR nærmere åtte millioner i forsinkelsesrente. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Fra Bane NOR valgte å anke til de fikk nei av Høyesterett, steg Follobane-regningen med nesten 7,7 millioner kroner

– Det må vi bare ta til etterretning, sier Follobane-ledelsen i Bane NOR.

I januar varslet Follobane-prosjektet at det enorme jernbaneprosjektet mellom Oslo og Ski ville bli 2,2 milliarder kroner dyrere og ett år forsinket.

En av de store verkebyllene for Bane NOR har vært kontraheringen av Condotte på Oslo S-delen av prosjektet.

Bane NOR ble i mars 2017 dømt i Oslo tingrett til å betale Skanska 305 millioner kroner for brudd på anskaffelsesregelverket etter at italienerne ble tildelt Oslo S-kontrakten.

Skanska mente Condotte skulle vært avvist fra konkurransen, og at de dermed hadde ligget an til å vinne kontrakten og kunne forventet en fortjeneste på oppdraget som skulle blitt utført, såkalt positiv kontraktsinteresse.

Tingrettsdommen ble anket av Bane NOR til lagmannsretten.

Her vant også Skanska frem med sine synspunkter, og Bane NOR ble dømt til å betale Skanska 272,8 millioner kroner i erstatning i ankesaken.

Til tross for to tydelige dommer, valgte Bane NOR i januar å prøve saken inn for Høyesterett.

Men som Byggeindustrien meldte 15. april ble det satt en endelig sluttstrek for Follobane-saken da Høyesterett sa nei til å behandle Bane NORs tredje anke.

7,7 millioner i forsinkelsesrente
Samtidig som dommen fra Borgarting ble rettskraftig, skvatt regningen også på norgeshistoriens største samferdselsprosjekt opp med flere hundre millioner kroner.

Sluttregningen ble til og med mange millioner høyere enn den kunne blitt.

Med forsinkelsesrenter på 8,5 og 8,75 prosent fra dommen falt i Borgarting lagmannsrett 18. desember 2018 og frem til Høyseteretts avgjørelse 15. april 2019, ender rentekostnaden alene opp på rundt 7,7 millioner kroner.

Dermed ender totalsummen for Bane NORs Oslo S-fadese opp på rundt 280 millioner.

– Tar avgjørelsen til etterretning

Kommunikasjonssjef i Follobane-prosjektet, Kathrine Kjelland.

I Bane NOR ønsker de ikke å kommentere avgjørelsen fra Høyesterett.

– Vi har ikke annen kommenar til dette enn at vi tar avgjørelsen til etterretning og saken er dermed avsluttet, skriver Follobane-ledelsens kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland i en tekstmelding til Byggeindustrien.

– Har dere en kommentar til de store rentekostnadene som dere har pådratt dere gjennom å anke?

– Takk som spør, men det må vi også bare ta til etterretning, svarer Kjelland.

Professor emeritus Thore Johnsen ved NHH. Foto: NHH

– Reell kostnad for skattebetalerne

En av landets fremste finanseksperter, emeritus professor Thore Johnsen ved Norges handelshøyskole, sier renteutgiftene Bane NOR pådro seg gjennom å anke for tredje gang er en reell kostnad som skattebetalerne må betale.

– Det er jo ikke sånn at dette fører til at det skrives ut større skatt for noen av oss, men i det store bildet så er det riktig at dette blir en reell kostnad for skattebetalerne. I regnestykket må man riktignok også ta høyde for at Bane NOR i den samme perioden kunne tjene noe i innskuddsrenter på erstatningssummen, men den renta er jo bare på én prosent. Med en forsinkelsesrente som ligger tett opp mot ni prosent, så vil jo kostnaden for staten uansett ende i syv millionerslandskapet. Det er penger det også, sier Thore Johnsen.

Han understreker at han ikke har grunnlag for å si noe om det var riktig eller galt av Bane NOR å anke dommen helt til Høyesterett.

– Det vil jeg ikke mene noe om. Men de har sikkert fått råd av sine advokater, og er det noen som tjener på at saker ankes, så er det jo advokatene, sier Johnsen.