Tirsdag var stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (t.v.) og FrPs samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud på besøk hos Bergene Holm på Brandval. Foto: Frp

Tirsdag var stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (t.v.) og FrPs samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud på besøk hos Bergene Holm på Brandval. Foto: Frp

FrP vil ha Godspakka inn i NTP

FrP legger om kort tid frem sin egen Nasjonale transportplan. Her vil de blant annet ta inn igjen den såkalte Godspakka.

Godspakka inneholder en nasjonal satsing på elektrifisering av flere jernbanestrekninger, krysningsspor, terminaler og så videre.

- Alle disse tiltakene er viktige for alt fra fiskeindustrien i Nordland til skognæringa i Innlandet. Tiltakene i Godspakka vil gi økt kapasitet, redusert reisetid samt åpne nye transportkorridorer. Godspakka er ikke bare viktig for næringslivet, industrien og det å få mere gods fra vei til bane. Godspakka er også viktig for persontransporten med tog, påpeker partiet i en pressemelding.

- Derfor har FrP besluttet å ta inn igjen Godspakka i vår NTP. Regjeringen sine forslag til tiltak for gods er alt for diffuse, små og lite ambisiøse og lite forpliktende. FrP krever at Godspakka må inn igjen i NTP. Det er viktig for konkurransekraften til norsk næringsliv, sier FrPs stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen i meldingen.

- Tradisjonelt sett har FrP alltid vært «bil-og vei-partiet». I alle år har vi jobbet for bedre og tryggere veier, lavere bilavgifter og alle mulige kjøretøytekniske forenklinger for bilistene. FrP skal fortsette å jobbe for bedre og tryggere veier, bilen og bilistene, men i tillegg til det så har FrP også blitt et jernbaneparti, sier Johnsen.

Et annet punkt partiet ønsker å se nærmere på er Bruprogrammet. Bruprogrammet gjelder forsterkinger av bruer, stort sett på fylkesveier, slik at de kan tåle lastebiler på 60 tonn.

- I våre naboland som Sverige og Finland er det allerede vanlig med 74 tonn og de har allerede i flere år testet ut 90 tonn. Det sier seg selv at slike store forskjeller i rammevilkår er sterkt konkurransevridende for norsk næringsliv. Av de 300 millionene som ble satt av i inneværende NTP for å utbedre utvalgte bruer til å tåle 60 tonn, så er det bare bevilget 70 millioner. Det er alt for lite og alt for dårlig, mener FrP.

- FrP er opptatt av å lytte til næringslivet og sørge for at de får så like konkurransevilkår som mulig. Derfor ønsker vi å styrke Bruprogrammet vesentlig. Måle må være at vi skal utbedre bruene våre til å kunne tåle 74 tonn, slik som våre naboland og ikke gå «omveien» om 60 tonn for så å ta 74 tonn senere. Derfor forslår Frp å sette av én milliard kroner til å utbedre bruer som er flaskehalser på veinettet, sier FrPs samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud.