Forventer mer til rassikring

Det kreves en milliard kroner årlig de nærmeste 20 årene til rassikring av spesielt utsatte norske veier. For 2007 har regjeringen bevilget 560 millioner kroner.

Leder i Nasjonal rassikringsgruppe forventer mer allerede i revidert statsbudsjett til våren, får NTB opplyst. Tirsdag samles kreftene for rassikring i en nasjonal rassikringskonferanse i Oslo. Nasjonal rassikringsgruppe består av politikere og fagfolk fra sju spesielt rasutsatte fylkeskommuner på Vestlandet og i Nord-Norge. Jeg regner med at konferansen vil bidra til å sette søkelyset på behovet for økte midler til rassikring her i landet. Jeg forventer at vi allerede på konferansen får signaler fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) om mer penger. Første anledning er i revidert statsbudsjett til våren, sier lederen av Nasjonal rassikringsgruppe, fungerende fylkesvaraordfører i Sogn og Fjordane Åshild Kjelsnes, til NTB. Hun legger ikke skjul på at det er et skrikende behov for tilførsel av midler. Man regner med at det er rundt 2.000 punkter som er direkte rasfarlige på norske veier landet rundt. Sikring mot veiras i 2007 Regjeringen har foreslått følgende større prosjekter med rassikringsgevinst som skal startes opp i 2007: * E39 Gammelseter-Nipetjørn, Lindås kommune i Hordaland. * Rv 5 langs Kjølsnesfjorden (Hammarsgrova-Stølsneset) i Jølster kommune i Sogn og Fjordane. * Rv 55 Fatlaberget, Leikanger og Sogndal kommuner i Sogn og Fjordane. * 62 Fresvika-Jordalsgrenda, Nesset og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal. * E10 gjennom Fjøsdalen, Flakstad kommune i Nordland. * Fylkesvei 347 Arnøya, Skjervøy kommune i Troms. * Avsluttes i 2007: Rv 43 Aunevik-Bukkesteinen, Lyngdal kommune. (Kilde: Samferdselsdepartementet)