Kari Sandberg

- Forutsetter at Jernbaneverket følger opp regelbrudd på Follobanen

I forrige uke ble det kjent at det skal være avdekket brudd på krav til minstelønn, regler for maksimalt antall tillatte arbeidstimer, pålagt hviletid og bruk av overtid på Follobaneprosjektet. I tillegg frykter man at enkelte aktører ikke betaler minstelønn til sine ansatte.

– Dette er noe vi forutsetter at Jernbaneverket nå går videre med og følger opp. Vi vil ha konkurranse på like vilkår, og hvis det skulle vise seg at noen jukser, får vi ikke dette, sier adm. dir. Kari Sandberg i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

Hun er også ening med BNL-sjef Jon Sandnes som påpeker at offentlige byggherrer nå må få opp guarden og søke samarbeid med partene i arbeidslivet.

– Vi må være sikre på at det konkurreres på like vilkår. Vi har jo tidligere registrert og undret oss noe over tildelingene på Folloprosjektene tidligere, spesielt med tanke på de store prisforskjellene. Vi har ment at norske selskaper skulle ha gode forutsetningene for å løse oppgavene, og samfunnsregnskapet til EBA viser også dette koster både i form av tapt verdiskapning og tapte arbeidsplasser, legger Sandberg til.