Forum Kino

Brødrene Ulveseth AS har restaurert det fredede kinobygget Forum Kino på Danmarksplass i Bergen.

Fakta

Sted: Danmarksplass, Bergen

Prosjekttype: Rehab/ombygg

Kontraktssum uten merverdiavgift: 60 millioner kroner

Bruttoareal: 2.200 kvadratmeter

Byggherre: Forum Kino Eiendom

Totalentreprenør: Brødrene Ulveseth

Byggherreombud: Rambøll

Arkitekt: Arkitektstudio Elfrida Bull Bene

Rådgivere: RIB og RIByfy: Rambøll l RIV: Miljøconsult l RIE: KCO l RIAku: Multiconsult l RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Rivning, betongsaging, grunnarbeid, betongarbeid og mur og flis: Brødrene Ulveseth l Gulvstøp/Terrasso: Industrigulvspesialisten l Stålarbeid: Alsaker Stål l Taktekking: Protan Entreprenør l Tømrer: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Innredning: Heggland Heiltre l Maler: Malermester Buer Bergen l Gulvlegger: Øystein Tvedt l Parkett: Format Gruppen l Varme og sanitær: Bergen Rørteknikk l Elektro: Torsvik Elektro l Ventilasjon: Bergen Air l SD-anlegg: Celsius Teknikk l Sprinkler: Brann og Sprinklerteknikk l Lås og beslag: Lås24 l Leverandør lyd, lys, bilde, scenelys, scenemekanikk: Bright Norway l Kameraovervåking, lyd/lys/bildeteknikk: Steffensen Multimedia l Kjølerom: Maskinkontakt

Byggherre er Forum Kino Eiendom AS, og Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS har hatt arkitektoppdraget. Brødrene Ulveseth har utført byggearbeidene i en totalentreprise.

Bygget har et samlet areal på cirka 2.200 kvadratmeter. Kontraktssummen er på cirka 60 millioner kroner, uten merverdiavgift. Byggearbeidene startet i august 2017 og ble fullført i august i år.

Den gamle kinosalen har fått nye stoler, og den fremste delen av det skrånende gulvet er hevet med inntil 90 centimeter og er nå vannrett. Salen har fått ny scene og nytt sceneteknisk utstyr. Deler av den opprinnelige innredningen, som vegghengte lamper, er beholdt. Fargen på veggene i salen er ført tilbake til det opprinnelige.

I underetasjen i bakkant av den gamle kinosalen er det bygget to nye saler, et kafeområde og et nytt trappe- og heishus. Det er også åpnet opp mot bydelshuset som ligger rett bak kinoen. Det er bygget en fast bar i kinosalen. Bygget har også fire mobile barer.

Byggavfall i big bags

Prosjektleder Runar Froestad i Brødrene Ulveseth forteller at grunnforholdene og liten riggplass var det mest krevende i dette prosjektet.

– Det var fast fjell der vi trodde det skulle være løsmasser, så vi måtte pigge frem masser. På grunn av liten riggplass måtte vi fylle byggavfall i big bags og frakte det ut fra byggeplassen. Heldigvis har naboene vært fantastiske, sier Froestad.

– Høye arkitektoniske kvaliteter

Sivilarkitekt Silje Bugge i Arkitektstudio Elfrida Bull Bene forteller at Forum kino er et bygningsanlegg med høye arkitektoniske kvaliteter, tegnet av Ole Landmark i 1939 og inngår i et sammenhengende bygningsmiljø på Danmarksplass med høy kulturminneverdi.

– Forum kino var svært nedslitt og preget av et generelt vedlikeholdsforfall. I løpet av årene har det vært utført noe oppussing og moderniseringer av bygningen. Taket i billetthallen ble senket og den karakteristiske himlingen i salen ble malt i mørke farger på 50-tallet, amfi og stolrader i kinosalen ble skiftet ut på 90-tallet, tepper ble lagt over terrazzogulv. Oppgaven har vært å rehabilitere, istandsette og tilbakeføre bygningen i dialog med kulturminnemyndigheter slik at Forum kunne tilrettelegges for videre aktiv bruk og igjen bli en del av et urbant miljø med variert kulturtilbud, sier Bugge.

Hun sier at arbeider i salen og vestibylen har hovedsakelig bestått av tilbakeføring og istandsetting av overflater slik at når bygningen nå er gjenåpnet, vil den framstå med et mer opprinnelig uttrykk.

– I billetthallen ble den nedsenkede himlingen revet slik at det nå er cirka sju meters høyde i dette rommet. For en mer fleksibel bruk av hovedsalen, er det lagt et nytt horisontalt gulv i nedre del av salen. Dette tiltaket er reversibelt, slik at det opprinnelige skrå gulvet kan tilbakeføres. Vi arkitekter ønsket å få tilbake det originale klare fargeuttrykket i rommet og framheve den karakteristiske himlingen i hovedsalen. Hovedprinsippet i den opprinnelige fargesettingen var en helt lys himling og noe mørkere sidepaneler, med nok kontrast mellom himling og vegg til at linjene i rommet kommer frem. Skraping i malingen fikk fram den opprinnelige grå-grønne fargen på sideplatene. Sammen med mørke trepaneler og den lyse himlingen ville vi få tilbake en klarhet i romformen, utdyper Bugge.

For å tilrettelegge for videre og mer variert bruk av kinobygningen er kjelleretasjen, tidligere fyrrom under bakken, bygget om til et forsamlingslokale. I den forbindelse er kjelleren utvidet under bakgården hvor en ny sal er etablert. For å ivareta rømningsforhold og universell utforming, er det bygget et nytt heis- og trappehus som betjener alle etasjene. Arealene i kjelleren kan nå fungere uavhengig av arrangementer i hovedsalen. Trappeløpet fra øvre del av hovedsalen som opprinnelig førte ut på fortauet langs Fjøsangerveien er endret til å fungere som atkomst fra gateplan og ned til lokalene i kjelleretasjen. Dette grepet vil gjøre at arrangementer i kjelleretasjen vil få en separat inngang fra gaten samtidig som rømningsforholdene forbedres.

– Når det gjelder arbeider med fasader, har det vært noe rom for tilpasninger til ny bruk på fasaden som vender mot bakgården. De øvrige fasadene er pusset opp til et mer opprinnelig uttrykk. På 50-tallet ble sokkeletasjens mineralittpuss malt over og alle gesimsprofiler kledd inn i mørkerøde beslag. Beslagene var i svært dårlig stand og måtte skiftes ut. I den forbindelse er de murte gesimsprofilene nå istandsatt og dimensjonen på beslagene er redusert. Beslagene ble skiftet til sink natur. Det lot seg ikke gjøre å hente fram den originale mineralittpussen, men farger ved ny oppmaling av fasaden ligger nært opp mot det opprinnelige fargeuttrykket og sammen med nye beslag, og selve Forum-skiltet tilbakeført i riktig posisjon, er dette en klar forbedring av fasaden, sier Bugge.

Bugge forteller at arbeidene med Forum har vært en kompleks byggesak, tatt i betrakting et eksisterende fredet bygg med høye arkitektoniske kvaliteter som skal tilpasses en ny bruk, nye funk-sjoner, andre behov og tekniske krav.

– I slike prosjekter må vi passe godt på at det arkitektoniske uttrykket blir ivaretatt, at opprinnelige kvaliteter blir framhevet og at originale materialkvaliteter som granitt, marmor og Stucco Lustro ikke forringes i møte med dagens standarder og materialbruk.

Betong i ny del

Den nye delen av bygget har plattendekker, Con-Form-vegger og en plasstøpt drager. Heissynk er støpt vanntett. Det er industriparkett i fremre del av kinosalen og Terrasso i den bakre delen. Gamle betongvegger er kledd med fiberpuss. I foajeen er det akustikkdempende sto-puss. I kinosalen er amfiet og bakveggen isolert for å få bedre akustikk. De nye salene har perforerte veggplater.

Det er spiler på veggene i kinosalen og i himlingen i kafeen. Resten av den nye delen har systemhimlinger.

Forum Kino er prosjektert etter Tek10, med nødvendige tilpasninger. Oppvarming skjer med radiatorer og er basert på en elkjel. Det er varmebatteri på ventilasjonen, som er balansert.

Bergens største kino

Forum Kino og deler av den øvrige bebyggelse på Danmarksplass er tegnet av bergensarkitekten Ole Landmark på midten av 30-tallet. Både kinoen og den øvrige bebyggelsen er i funksjonalistisk stil og regnes som et av Landmarks hovedverk. Den er også en del av den største sammenhengende bygningsmassen som ble ført opp på 30-tallet i Bergen. Etter en tid som høylager for tysk kavaleri ble bygget fullført i 1946. Frem til 2005 var Forum Kino den største kinoen i Bergen med 1140 seter. Mange store filmer har hatt bergenspremiere i Forum Kino.

30 personer var med da aktiviteten var på topp. Forum Kino er restaurert uten fraværsskader.


Flere prosjekter