– I all hovedsak har bedriftene klart å holde hjulene i gang gjennom de første fasene av pandemien, men mange er bekymret for høsten og vinteren 2021, særlig nå som smittetallene også går oppover igjen, sier Jon Sandnes.

Fortsatt svikt i ordretilgangen bekymrer

NHOs ferske medlemsundersøkelse viser liten endring fra før sommeren.

– Det er spesielt ordretilgangen som bekymrer. Hele 43 prosent av bedriftene har lavere ordretilgang nå sammenlignet med i fjor på samme tid, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL til BNLs nettsider.

Fra toppen av krisen på vårparten er det mange av tallene som går riktig vei. Det er blant annet mange færre bedrifter som opplever kanselleringer av ordre på grunn av krisen nå, det er litt færre som opplever forsinkelser/kanselleringer av leveranser og det er litt høyere forventning til omsetning.

– I all hovedsak har bedriftene klart å holde hjulene i gang gjennom de første fasene av pandemien, men mange er bekymret for høsten og vinteren 2021, særlig nå som smittetallene også går oppover igjen, sier Sandnes videre.

– Det er fortsatt stor usikkerhet i markedene og det er vanskelig å holde oppe samme aktivitetsnivå på grunn av de nødvendige smittevernstiltakene. Forutsigbarhet fra Stortinget nå i høst er avgjørende slik at det skapes større trygghet for at bl.a. kommuneøkonomi styrkes og at vi får ordre ut i markedet.

27 prosent av bedriftene merker også at smittevernstiltakene fører til tap i omsetning.

– BNL har vært tydelig på hele veien at næringen skal bidra i den nasjonale dugnaden med å unngå smittespredning, men det er klart at det koster, men alternativet er stans i produksjonen. Jeg har full forståelse for at dette er krevende, men helt nødvendig. Vi er helt avhengig av at bedrifter fortsetter å prioritere smittevern svært høyt, for å unngå stans av produksjonen. Myndighetene må også legge til rette økt testing, påpeker Sandnes.

Dette viser NHOs medlemsundersøkelse hva BNL-bedrifter svarer.
(Parentes er tall fra forrige undersøkelse 24. juni 2020)

* 43 % har reduksjon i ordrereserven sammenlignet med 2019 (40 %)

* 28% har merket lavere etterspørsel (37 %)

35 % har fått varsel fra leverandører om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser (38 %)

* 35 % svarer at de har fått redusert omsetningen som følge av krisen (35 %)

* 11 % planlegger oppsigelser som følge av krisen (10%)

* 10 % svarer at bedriften mangler penger til å betale de regninger som forfaller om kort tid, grunnet koronaviruset (likviditetsproblemer).

* 7 % svarer at det er en reell risiko for at bedriften kan gå konkurs som følge av Koronakrisen (5 %)

* 6 % av bedriftene har gjennomført oppsigelser (7%)