Den 1,7 kilometer lange Grantunnelen åpnet sommeren 2017, et halvt år etter at det ble satt trafikk på resten av rikvei 4 prosjektet mellom Gran grense og Jaren .

Fortsatt håp om å unngå rekordrettssak mellom NCC og Vegvesenet

Riksvei 4-forhandlingene mellom Statens vegvesen og NCC fortsetter med flere nye meklingsmøter i mai. – Det er noen tunge saker igjen, men vi tror det er mulig å komme til enighet med NCC, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen.

Saken dreier seg om riksvei 4-prosjektet mellom Gran Grense og Jaren på Hadeland, hvor NCC i 2013 inngikk en kontrakt med Statens vegvesen på drøyt 1,1 milliarder kroner. I desember 2016 kunne Statens vegvesen åpne 5,9 kilometer ny firefeltsvei. den 1,7 kilometer lange Grantunnelen ble imidlertid kraftig forsinket i prosjektet og åpnet først et halvår etter resten av veistrekningen.

I februar i 2018 kom det fram at NCC hadde et tilleggskrav i prosjektet på 800 millioner kroner. I november i fjor opplyste imidlertid prosjektleder Arnfinn Erlien i NCC at kravet som kan havne i retten er lavere. Hvor stort NCCs endelig krav er har ikke vært framme, men ifølge Oppland Arbeiderblad omfatter den pågående meklingen 255 krav, hvert på opptil 400.000 kroner.

Fikk tilleggsbevilgning

I slutten av april kom det frem at regjeringen griper inn i riksvei 4-konflikten. I en proposisjon i statsråd foreslår de å øke kostnadsrammen på hele prosjektet med 400 millioner kroner. I proposisjonen står det blant annet at Samferdselsdepartementet legger opp til at det blir inngått et forlik med NCC, og at en eventuell forliksavtale vil innebære at totalkostnaden for prosjektet vil bli høyere enn gjeldende kostnadsramme som er på 3.126 millioner kroner. Samferdselsdepartementet har derfor foreslått en ny kostnadsramme på 3.420 millioner kroner.

Odd Johansen, prosjektleder for rv. 4 og E16 Valdres i Statens vegvesen. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen.

– Tilleggsbevilgningen er et resultat av at vi meldte inn at vi ikke kommer i mål med tidligere kostnadsramme for prosjektet, kommenterer Odd Johansen, prosjektleder for rv. 4 og E16 Valdres i Statens vegvesen.

– Vi en slik tilleggsbevilgning øke muligheten for å komme til enighet med NCC?

– Vi er fremdeles i mekling med NCC, og i en slik mekling er det mye gi og ta. Selv om vi har fått en tilleggsbevilgning, så må vi fortsatt komme til enighet med NCC om størrelsen på tilleggskravet, sier Johansen.

Kan bli enige i mai

Ifølge den nyansatte prosjektlederen for rv. 4 utbyggingen, gjenstår det fortsatt å komme til enighet om noen tunge saker, og Johansen kan opplyse at det er planlagt ytterligere tre meklingsmøter i løpet av mai.

– Vi håper og bli ferdig i løpet av de tre møtene, men det er vel heller ikke uvanlig at slike meklinger går på overtid hvis det er håp om å komme til enighet, sier Johansen.

– Opplever du at det er sterk vilje til å komme til enighet i denne saken?

Ja, slik jeg oppfatter de som er med i meklingen, så er det fortsatt tro på at det blir enighet, selv om det gjenstår noen ganske tunge saker. Hverken NCC eller Statens vegvesen tjener på en slik rettsak, så jeg er ganske siker på at begge parter gjør det de kan for å unngå en lang runde i retten, sier Johansen.

Kan bli rekordrettssak

Hvis NCC og Statens vegvesen ikke blir enige om tilleggskravet i prosjektet, skal saken etter planen opp i Gjøvik tingrett i begynnelsen av september 2020. Det er satt av et helt år i retten til hovedforhandlingen. Ifølge Frifagbevegelse.no, vil det bety ny norgesrekord, nesten uten sidestykke i norsk rettshistorie.

NCC vil ikke kommentere

NCC ønsker ikke å si noe om status for meklingen med Statens vegvesen.

– Partene er fremdeles i forhandlinger. Utover det ønsker vi ikke å kommentere meklingen, sier Tor Heimdahl, media manager for NCC i Norge.