Partner Bjørn-Erik Øye tror på fortsatt fest i vest.170 deltakere på den 25. Vestlandske Bygg og Anleggsdag.BNL-sjef Jon Sandnes mener næringen står foran store endringer.Mingling i pauser er en viktig del av Vestlandske Bygg og Anleggsdag.Fylkesordfører Anne-Gine Hestetun trodde at de bedriftene som håndterer HMS og arbeidsforhold best har fremtiden foran seg.Mads Berven Trio (for anledningen utvidet til Quattro) underholdt.

Fortsatt fest i vest

Den 25. Vestlandske Bygg og Anleggsdag ble holdt i Bergen 1. november med rundt 170 deltakere.

Partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret sa i sitt innlegg at det aldri har gått så bra i Norge som nå og at nye rekorder er på gang. Han mente at fortsatt lave renter, høy omsetningsgrad av boliger, fortsatt befolkningsvekst, stor vekst i anleggsinvesteringer (dobling på ti år) og at Bergen rommer landets mest optimistiske befolkning når det gjelder utvikling i egen økonomi gir grunnlag for å si at festen i bygge- og anleggsnæringen i vest vil vare.

Øye sa at sentraliseringen forsetter og at mer enn 80 prosent av befolkningen nå bor i byer og tettsteder. Han så på eldrebølgen som enn positiv faktor og en viktig driver i økonomien.

BNL-sjef Jon Sandnes sa i sitt innlegg at byggenæringen har et særlig ansvar for det grønne skiftet. Han mente at næringen kommer til å ta i bruk mange nye teknikker i tiden fremover og at mange av dem ikke er kjent ennå.

Sandnes var bekymret over at 38 prosent av medlemsbedriftene i EBA ikke får tak i medarbeidere med fag- eller svennebrev og mente at tilgang på kompetanse blir svært viktig. I dag er kvinneandelen i næringen ni prosent og han mente det er viktig å rekruttere fra begge kjønn. Han gjenga noen råd fra Hanne Rønneberg for å oppnå høyere kvinneandel: sett klare mål og lag handlingsplaner for rekruttering av kvinner, unngå kvinnealibiene, ikke sett i gang jenteprogram men jobb heller med kulturen i selskapet for begge kjønn, vis at det går an å ha et liv ved siden av jobben, sørg for å ha kandidater av begge kjønn ved rekruttering (kvinner må oppfordres mer enn menn), tenk gjennom hvem som er heltene i selskapet og slå tydelig ned på diskriminering og ikke tillat bruk av hersketeknikker.

Sandnes var bekymret over at rehab av bolig er det nest største markedssegmentet i næringen, samtidig som det er få digitale spor fra dette arbeidet.

Han sa at det har vært store endringer i næringen og at dette vil fortsette, med blant annet økt spesialisering, økt industrialisering og digitalisering. Han etterlyste nye gjennomføringsmodeller og økt samhandling som kan bidra til lavere konfliktnivå.

Fylkesordfører Anne-Gine Hestetun (Ap) åpnet Vestlandske Bygg og Anleggsdag med å si at forutsigbarhet viktig for næringen. Hun mente at næringen tar HMS og verdige arbeidsforhold på alvor og trodde at de bedriftene som håndterer HMS og arbeidsforhold best har fremtiden foran seg. Hun var opptatt av at næringen tar fagutdanning seriøst og gledet seg over at det var gullvinnere fra Hordaland i murerfag og betongfag og fra Sogn og Fjordane i tømrerfag i det nylig avholdte Yrkes-NM.