Fortsatt fastlåst i oljekonflikten

Oljestreiken fortsetter som før etter at partene ikke kom til enighet i samtaler hos Riksmekleren onsdag.

Begge parter er skuffet over utfallet, men ingen er villig til å fire på kravene.

– Forhandlingsviljen til OLF var mikroskopisk. Vi synes det var overraskende lite vilje til å finne løsninger, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst i SAFE til NTB.

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi understreker at det fremdeles er stor vilje til å fortsette streiken, og at de ikke utelukker opptrapping.

Forbundslederne foreslo å ta av fondet Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO) for å betale for tariffestet pensjon utover reglene for avtalefestet pensjon (AFP).

– Det er absolutt mulig å ta av disse midlene, uten at det vil koste arbeidsgiverne ett øre. Fremdeles ser vi ingen villighet fra OLFs side, sier Sande.

Administrerende direktør Gro Brækken i Oljeindustriens Landsforening (OLF) avviser dette forslaget.

– Vi er tilbake på startstreken. Dette forslaget er et prinsipielt brudd på den nye pensjonsreformen og et brudd med OLFs praksis. Disse arbeidstakerne er allerede pensjonsvinnere i Norge på grunn av den høye lønnen, og det vil være både galt og urettferdig overfor alle andre arbeidstakere med en slik ordning, sier Brækken.

OLF foreslo en rekke seniorpolitiske tiltak som de mener vil bidra til å bedre situasjonen til oljearbeiderne mellom 62 og 67 år uten å tariffeste pensjon utover AFP.