Fortsatt altfor mange som dør i branner

Så langt i år har 41 personer omkommet i branner her i Norge. Selv om dette tallet er noe lavere enn på samme tid i fjor er tallet altfor høyt.

Statistikken viser at langt de fleste som omkommer brann – mister livet i boligbranner. Totalt mistet 61 personer livet i branner i Norge, mens tilsvarende tall for 2012 og 2011 var henholdsvis 40 og 46. Dette tallet har vært noenlunde stabilt de senere årene – mens man i fjor altså igjen lå noe høyere.

Tallene som ble omtalt av Norsk brannvernforening onsdag viser at det nå er fire færre som har omkommet i brann enn på samme tid i fjor. Det gir et håp om en liten nedgang også for hele året, men vi er nå i ferd med å gå inn i den mest brannutsatte perioden.

Risikoene er flere i vinterhalvåret, ikke minst på grunn av overbelastning av elektriske anlegg, fyring i ovn/peis og bruk av levende lys. Dermed er det nå viktig at man tar en sjekk på det elektriske anlegget og ser til at man fyrer riktig.

Hvordan vi bygger våre boliger har også mye å si på brannsikkerheten. Selv om vi bygger stadig bedre boliger vil det alltid være noe å hente på brannsikkerheten – ikke minst ved valg av materialer og riktig bruk av de ulike materialene. Selvsagt er det også viktig at byggene blir satt opp slik de skal - byggeslurv kan få katastrofale følger.

Når vi nå er i ferd med å gå over i vintersesongen må alle også spørre seg selv: Har jeg kontrollert røykvarsleren? Om du er usikker bør du gjøre det når du kommer hjem. Det kan være forskjellen på liv og død.