Fortell oss om ditt prosjekt

Hvert eneste år ferdigstilles flere tusen prosjekter i ulike størrelser og formater innen bygg og anlegg i Norge. Vi ønsker å høre nærmere om ditt prosjekt.

Byggeindustrien er i disse dager i ferd med å ferdigstille utgaven «Årets Prosjekter - Bygg og Anlegg 2018». Dette er en utgave der vi har forsøkt å samle så mange som mulig av de største og viktigste prosjektene som er fullført i løpet av året – og bladet inneholder med det en lang rekke flotte og spennende utbygginger. Denne utgaven viser på en fremragende måte hva byggenæringens virksomheter er i stand til å skape av flotte byggverk og viktige infrastrukturprosjekter – og prosjekter som i sannhet er med på å bygge Norge videre fremover. Ikke alle prosjekter er like storslåtte – men alle spiller på en eller annen måte en stor og viktig rolle for byggherrene som står bak utbyggingene - og alle har et formål og fyller en intensjon.

Byggeindustrien har gjennom en årrekke også delt ut prisene Årets Bygg og Årets Anlegg – som er en kåring som skal trekke frem de beste og viktigste prosjektene som blir ferdigstilt i løpet av året. Juryen for disse to prisene setter nå i gang med arbeidet som skal lede frem til de to vinnerne som offentliggjøres på Byggdagene 3. april 2019. Som vanlig vil de få en vanskelig jobb med å komme frem til de nominerte i hver klasse - og ikke minst hvem som skal stå igjen som vinnere. Med så mange spennende prosjekter gjennom året er det en omfattende jobb som venter.

I forbindelse med denne kåringen er det viktig at juryen får inn et så bredt og mangfoldig spekter av prosjekter som mulig til vurdering. Det kan være prosjekter man ikke har oversikt over eller som kan bli oversett i den omfattende mengder av prosjekter som blir omtalt løpet av året

Vi ber derfor om at alle dere som mener å ha et prosjekt som bør komme opp til vurdering til disse to prisene om å sende inn noen stikkord om utbyggingen til juryen. Og husk, det er ikke nødvendigvis de største og mest kjente prosjektene som alltid vinner frem. Et lite, men spenstig prosjekt, kan også på en like god måte fylle sin hensikt overfor sine brukere.

Byggedagene, med ByggeGalla, arrangeres 3. og 4. april 2019 på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo.

Mer informasjon om Årets Bygg og Årets Anlegg finner du her.