Forsvarsbygg lover full trøkk i anskaffelsene fremover. Et av de store prosjektene til Forsvarsbygg er utbyggingen på Ørlandet. Illustrasjonsfoto: Kristian S. Torske / Forsvaret

Forsvarsbygg vil holde aktiviteten oppe - lyser ut kontrakter for en halv milliard frem mot sommeren

Forsvarsbygg har i dag aktivitet på 90 prosent av sine prosjekter og lover nye konkurranser ut i markedet allerede i løpet den neste uka. Men byggeherren understeker at de gjør tiltak for å hindre smittespredning.

Avdelingsdirektør i Forsvarsbygg, Vigdis By Kampenes. Foto: Trond Joelson

Forsvarsbygg har planlagt byggeprosjekter for fire milliarder kroner i 2020, og de store driverne er utbyggingene på Ørlandet og på Evenes.

Forsvarsbygg har ingen planer om å stoppe planlagte prosjekter som en følge av korona-krisen, men understreker at de følger myndighetenes anbefalinger for å aktivt bidra til å begrense smitten.

– Vi har daglige oppdateringer på hvordan status er på våre prosjekter, og slik situasjonen er nå så går 90 prosent av prosjektene våre noenlunde normalt. I de resterende prosjektene har vi enten full stopp eller delvis stopp, men det jobber vi med å få løst, sier avdelingsdirektør for prosjekt og utvikling, Vigdis By Kampenes, i Forsvarsbygg til Byggeindustrien.

Hun lover at de vil gjøre det de kan for ikke å bremse aktiviteten i byggenæringen.

– Vi er nødt til å holde hjulene i gang fordi små og store entreprenører og leverandører er avhengig av å ha produksjon, sier Kampenes.

Hun sier Forsvarsbygg merker noe redusert bemanning fra enkelte entreprenører og rådgivere, som igjen utfordrer fremdriften på noen prosjekter.

– Når det er sagt, opplever vi stor vilje til å holde produksjonen oppe og at alle er nøye med de tiltak som er iverksatt knyttet til helsevern. Forsvarsbygg vil berømme våre samarbeidspartnere for det arbeidet som nå blir gjort i en krevende tid, sier hun.

Lyser ut nye konkurranser

Forsvarsbygg vil allerede i morgen lyse ut en ny konkurranse i markedet, og i slutten av neste uke vil det også bli lagt ut flere prosjekter som bransjen kan konkurrere om. Frem mot mai skal det lyses ut prosjekter for rundt en halv milliard til sammen. (Se liste nederst i saken.)

– Vi har full trøkk på anskaffelsene, både graderte og ugraderte, men vi må regne med at det oppstår noen forsinkelser på oppstart og at vi må kjøre litt forlengede frister i noen konkurranser, sier Kampenes.

Kommunegrensene skaper problemer

Hun understreker at de følger helsemyndighetenes råd og at de har strammet inn rutinene for smittevern for å kunne opprettholde produksjon.

– Vi følger helsemyndighetenes råd og justerer fortløpende for å sikre godt smittevern for de ansatte og våre leverandører, sier Kampenes.

Ifølge Forsvarsbygg er det stengte kommunegrenser og innstrammede karantenebestemmelser som per i dag legger de største hindringene i veien for å holde aktiviteten oppe.

– Vi har bygg- og anleggsarbeidere som bor på feil side av kommunegrenser, og som dermed havner i karantene på grunn av kommunenes innstramminger. Dette rammer også andre funksjoner, som prosjektledere og prosjekteringsgrupper som sitter i andre byer enn der hvor det bygges. De prosjekterende har innimellom behov for å være til stede på befaringer, og dette blir mer utfordrende med kommunenes karanteneregler. Vi har god dialog med kommunene og jobber for å finne løsninger i hvert tilfelle, sier Kampenes.

Dette er entrepriser som skal ut i løpet av noen uker og ut mai måned:

  • Evenes Administrasjonsbygg for hundetjenesten
  • Ørland Riving av 11 boliger i rød støysone.
  • Stavangerprosjekt lyses ut til allerede prekvalifiserte tilbydere. Vil gi markedsaktivitet.
  • Evenes Velferdsbygg og sykestue
  • Utrustningskai på Haakonsvern
  • Nawsarh Redningshelikopterbygg på Florø
  • Skjold boliger
  • Høybuktmoen garasjering
  • Vardø etablering av vei og infrastruktur

Dette utgjør i sum entrepriseverdier for 500 millioner kroner.

Flere byggherrer lover prosjekter

Også Statsbygg og Statens vegvesen jobbes det nå med å få ut prosjekter som kan bidra til å holde hjulene i gang i byggenæringen.

I et intervju med Byggeindustrien onsdag sa Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen at de vil planlegge nye prosjekter og få ut nye konkurranser i markedet til tross for den vanskelige situasjonen landet og resten av verden befinner seg i.

– Noe reduksjon i produksjonen vil det naturlig nok bli for å kunne ivareta liv og helse, men klarer vi å holde hjulene i gang så kan vi unngå at konsekvensene blir større enn nødvendig. Stopper alt opp nå, blir det tungt å dra i gang igjen når ting normaliserer seg, advarte Nikolaisen.

Vil ha aktivitetet fremover

I Statens vegvesen varsler de at de vil øke takten med å få nye prosjekter ut i markedet. I tillegg skal den høye aktiviteten holdes i gang gjennom koronapandemien så langt det er forsvarlig.

– Vi har arbeidet med dette hele den siste uka. Vi har klargjort prosjekter og tiltak for konkurranser, som nå skal ut på markedet så raskt som mulig. I tillegg satser vi på å øke viktige vedlikeholdstiltak fremover. Fokuset er satt på viktige tiltak med høy nytte for trafikantene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland torsdag.