Kontrakten med Block Watne inngås etter en konkurranse om oppføring og deretter leie og drift av 50 boliger til Forsvaret på deler av tomten «Brekstad gård vestre» i Ørland kommune. (Fargen på byggene blir ikke nødvendigvis slik de er på skissen). Ill. Block Watne

Forsvarsbygg inngår kontrakt med Block Watnepå Ørland

Forsvarsbygging inngår kontrakt med Block Watne AS om oppføring, leie og drift av 50 boliger til Forsvaret i Ørland kommune. Etter endt leieperiode på 20 år tilfaller eiendomsretten vederlagsfritt til Forsvarsbygg.

- Det er et stort behov for nye boliger for Forsvaret på Ørland og det er viktig å gjennomføre dette for å få fortgang med boliganskaffelsene. Det er også formålstjenlig å kunne høste erfaring med å la en ekstern utbygger stå for prosjektering, utbygging og vedlikehold av boligene, heter det i en melding fra Forsvarsbygg.

Kontrakten med Block Watne inngås etter en konkurranse om oppføring og deretter leie og drift av 50 boliger til Forsvaret på deler av tomten «Brekstad gård vestre» i Ørland kommune. Etter endt leieperiode tilfaller eiendomsretten vederlagsfritt til Forsvarsbygg. Forsvarsbygg har i tillegg vurdert andre alternativer for fremskaffelse av boligene på Ørland, herunder leie av private, kjøp og gjennomføring av et tradisjonelt investeringsprosjekt i Forsvarsbyggs regi.

- Vi er tilfreds med at vi kommer i gang med arbeidet for å kunne tilføre Forsvaret nye boliger. Vi er også glade for samarbeidet med ledelsen i Ørland kommune, for bistanden med fremskaffelsen av tomter på Brekstad , sier Olaf Dobloug, prosjektdirektør i Forsvarsbygg.

- Ørland flystasjon er svært glad for vedtaket om bygging av boligene. Byggingen av boligene er ett viktig bidrag for å få moderne, og ikke minst nok boliger for personellet ved flystasjonen. Personellet er flystasjonens viktigste ressurs. Gjennom dette vedtaket blir det mindre behov for pendling noe som er viktig både i forhold til miljø og operativ evne. Utbyggingen av boligene vil på sikt medføre at personell knyttet til flystasjonen får økt tilstedeværelse som igjen er et viktig bidrag til økt beredskap i flystasjonens avdelinger, sier oberst Øyvind Gunnerud, sjef for 132 luftving.

- Det er veldigviktig for kommunen at Forsvarets folk bosetter seg i kommunen. Dette er et godt grunnlag for det sier rådmann Arnfinn Brasø.

Foran f.v.: Marit Kristiansen (avdelingsdirektør Forsvarsbygg), Nils Morten Bøhler (konserndirektør OBOS). Bak F.V: Thomas Bones (advokat Forsvarsbygg), Erlend Settemsdal (prosjektleder Forsvarsbygg), Kjell Andre Honerud (advokat Block Watne) og Per Nesbakken (direktør Block Watne).