Forsvaret bygger nye forlegninger på Skjold

Forsvarsdepartementet skal bygge nye forlegninger til hærens befal på Skjold i Indre Troms.

Hæren har behov for flere forlegningsplasser. Vi ønsker å legge best mulig til rette for at befalet skal ha gode boforhold i Indre Troms. Denne styrkingen er en del av regjeringens nordområdesatsing, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). I første omgang bygges det 50 forlegningsplasser, som er planlagt ferdigstilt i august i år. Prosjektet har en investeringskostnad på 31,9 millioner kroner.