Prosjektleder May Bente Hiim Sindre flankert av tekniske byggeledere tunnel Geir Brevik og Lovisa König med brede smil for første tunnelgjennomslag på E16 Bjørum-Skaret. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen
Prosjektleder May Bente Hiim Sindre flankert av tekniske byggeledere tunnel Geir Brevik og Lovisa König med brede smil for første tunnelgjennomslag på E16 Bjørum-Skaret. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Første tunnelgjennomslag på E16 Bjørum- Skaret

Torsdag var det gjennomslag på nordgående løp i den 800 meter lange Bukkesteinshøgda-tunnelen i prosjektet E16 Bjørum-Skaret i Viken.

Strekningen i prosjektet E16 Bjørum- Skaret er på 8,4 kilometer, hvor halvparten av strekningen vil gå i tunnelene Sollihøgdatunnelen (3,4 km.) og Bukkesteinshøgdatunnelen (800 m).

Tunneldrivingen av Bukkesteinshøgdatunnelen og Sollihøgdatunnelen (til sammen fire løp) pågår for fullt, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

May Bente Hiim Sindre, prosjektleder i Statens vegvesen påpeker det gode samarbeidet med entreprenøren Skanska.

– Vi har et effektivt, tett og godt samarbeid. Vi feirer vårt første tunnelgjennomslag med stor glede, sier hun i meldingen.

Den første tunnelsalven på Bukkesteinshøgdatunnelen ble skutt 1. november i 2021. Tunnelens andre løp drives fra sør. Nå har altså tunneldriverne sett lyset på Brenna i andre enden av tunnelen. På det andre løpet gjenstår fremdeles cirka 30 meter før gjennomslag.

– Det er snakk om enorme dimensjoner, fra Bukkesteinshøgdatunnelen er det hentet ut cirka 110. 000 fast kubikkmeter masse – noe som tilsvarer 12.000 lastebillass. Det har blitt fyrt av 350 tunnelsalver, gjennomsnittlig én tunnelsalve per døgn, sier Hiim Sindre. Hun tilføyer at massen fra tunneldrivingen gjenbrukes til fylling i veilinja, mesteparten av massen er fraktet til en veifylling på Skaret.

– For Sollihøgdatunnelen har vi nå passert 1000 meter inndrift fra Skaret. Fra Avtjerna går det litt langsommere fordi vi jobber med en krevende bergart som krever omfattende sikring og vanntetting. Vi skal nå drive tunnel under Rustanbekken med strenge innlekkasjekrav og uten at det påføres skade på omgivelsene. Vi har cirka 550 meter inndrift hittil, og regner med gjennomslag om cirka ett års tid, avslutter prosjektlederen i meldingen.