Ansatte i Peab og samarbeidspartneren Cowi venter på å komme i gangOrdførerkjedene må være på plass når store ting markeres. Her er det Melhusordfører Gunnar Krogstad som gir en hjelpende hånd til sin kollega i Midtre Gauldal, Sivert Moen.Første løft med gravemaskinen er tatt for 700-milllioners prosjektet for Nye Veier i Melhus med tre ordførere som ivrige tilskuere, og maskinfører Geir-Olav Stein fra Solberg Maksin ved spakene.Regiondirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier i Trøndelag tar styringen for mange store utbyggingsprosjekt de nærmeste åreneOrdfører Gunnar Krogstad i Melhus hilser med glede at en ny del av E6 gjennom kommunen nå skal byggesDeler av Peabs arbeidsstokk er klare til å ta fatt på sitt andre store veiprosjekt sør for Trondheim. De ble tidligere i år ferdig med den nye motorveien mellom Heimdal og Melhus. Nå fortsetter de videre sørover.Ordfører Ola Øie i Rennebu kan mer enn å styre kommunenGravemaskinfører Kjell-Olav Stein hos Solberg Maskin er klar for å ta første tak.De tre trønderordføerne, f.v. Ola Øie (Ap), Rennebu, Sivert Moen (Sp) Rennebu og Gunnar Krogstad (Ap) er meget godt fornøyd med det Johan Arnt Vatnan og Nye Veier har fått til.

Første start for Nye Veier i Trøndelag

Så er endelig Nye Veier i gang også i Trøndelag. 700 millioner kroner skal brukes på å bygge vel sju kilometer ny firefelts motorvei fra Melhus i nord til sør for Kvål sentrum i sør, også det i Melhus kommune. 

Om to år skal det ble mulig å kjøre i 110 km/timen fra Kvål og de nær tre milene inn til Trondheim.

Men dette er bare starten på den mest omfattende veiutbyggingen i Trøndelag noen gang. Om åtte-ni år blir det mulig å kjøre 110 km/timen over 100 km på firefelts motorvei, fra Ulsberg i Rennebu kommune i sør til Åsen i Levanger kommune i nord. Og det aller meste skjer i regi av Nye Veier. Bare en kort strekning på vel sju kilometer forbi tettstedet Sokndal i Midtre Gauldal kommune er i regi av Statens vegvesen. På hele dette gigantiske veiprosjektet har Nye Veier tenkt å bruke 25 milliarder kroner.

Torsdag formiddag var de på plass ved industriområdet Hofstad sør for Melhus sentrum. Der satt maskinoperatør Geir-Olav Stein i gravemaskinsetet til trønderbedriften Solberg Maskin, datterbedrift til hovedentreprenør, svenske Peab, klar til å ta det første grabbtaket på det som skal bli den nye motorveien. Skjønt det er en sannhet med visse modifikasjoner. Solberg Maskin og Peab har i flere måneder allerede arbeidet med forberedelsene til den store anleggsjobben som startet i dag. Lokalveier legges om, anleggsveier bygges, og forberedelser er i gang for å bygge et nytt tunnelløp ved siden av det 100 meter lange tunnelløpet som i dag kalles Hofstadtunnelen.

Ordførerne på plass
De var på plass de fleste dignitærer i de kommunene der den nye motorveien skal passere, Gunnar Krogstad (Ap) i Melhus, Sivert Moen (Sp) fra Midtre Gauldal kommune, og Ola Øie (Ap) fra Rennebu kommune. Alle med ordførerkjedene pent hengende over anleggsvestene som ble utdelt. Og alle var de strålende fornøyde med det de fikk oppleve i dag, og strålende fornøyde var de også med det arbeidet Nye Veier har gjort til tross for at både Sp og Ap sentralt i sin tis var ganske så kritisk til hele etableringen av Nye Veier.

- Dette er den største samferdselssaken i denne delen av Trøndelag siden Rørosbanen ble bygd for 150 år siden, sa ordfører Moen under seremonien for første grabbtak.

Mens enkelte politikere lenger sør i landet er mindre begeistret for nye motorveier, jubler man i Trøndelag.

- Klart vi vil ha firefelts motorvei helt fram til Trondheim. Det er det mest trafikksikre, og vi kan bli kvitt mange av de stygge trafikkulykkene vi har hatt på dagens E6 i dette distriktet, sa Rennebu-ordføreren Ola Øie i sitt innlegg.

20 års venting
Men så har da de tre ordførerne og det meste av resten av det politiske establishment i de tre kommunene i 20 år arbeidet aktivt for å få en motorvei på plass. Først lå de nederst på Nye Veiers prioriteringsliste i Trøndelag for til slutt å ende øverst. En del av æren gir de til sitt eget samarbeidsorgan som heter ikke mindre enn «Bygg Veg». Det har vært en pådriver for å få fortgang i byggeprosjektene.

Strekningen Melhus-Kvål skal stå ferdig om to år. Alt til høsten starter anleggsarbeidene på den sørligste parsellen som Nye Veier har fått ansvar for i Trøndelag, den over 20 km lange strekningen fra Vindåslien i Midtre Gauldal til Ulsberg i Rennebu kommune. De omlag to milene mellom Støren og Kvål kommer helt sist og vil først stå ferdig i 2027/28. Imens skal det bygges mye motorvei nord for Trondheim. Til våren er det anleggsstart for det store prosjektet med utvidelse av dagens E 6 mellom Ranheim og Værnes fra to til fire felt, der tre nye tunneler må bygges.

Et par mil sør for Kvål er Statens vegvesen og AF-gruppen i ferd med å fullføre en ny E 6 forbi tettstedet Sokndal. Her bygges det bare ett tunnelløp, mens ønske er to. Ikke minst fra de lokale myndigheter.

- Vi ser svært gjerne at Nye Veier får ansvaret for å bygge den nye tunnelen, sier ordfører Sivert Moen til Bygg.no. Forberedelsene til ny tunneldrift er i gang, men klarsignal er ennå ikke gitt. Det kan skje gjennom behandlingen av statsbudsjettet for neste år.