Administrerende direktør Hans Kristian Seterlund i Consto AS.

Første minusresultat noensinne for Consto

Tap på fire prosjekter førte til Constos første negative resultat noensinne i 2020.

Konsernet Consto hadde i 2020 en omsetning på 6,6milliarder kroner og et resultat før skatt på minus 28,7 millioner kroner. Dette er første gang i Constos 15-årige historie at konsernet går med underskudd. Samtidig gikk Consto inn i 2021 med en historisk høy ordrereserve, skriver Consto i en pressemelding.

De forteller at det negative resultatet skriver seg til fire feilslåtte prosjekter; to omsorgsbygg på Innlandet, et byggeprosjekt i Rogaland samt et anleggsprosjekt i Finnmark. Disse prosjektene ga så store utslag at resultatet ble negativt for konsernet samlet.

- Resultatene fra disse selskapene skyldes feil prising, feilorganisering og dårlig styring. Det er gjort tiltak for å forebygge dette fremover, sier Hans Kristian Seterlund, administrerende direktør i Consto-konsernet i meldingen.

Virksomheten i Sverige har de senere årene gjennomgått omfattende strukturering og omorganisering, etter å ha levert svakeresultater både i 2018 og i 2019. I fjor ga dette arbeidet resultater, med en omsetning på 1,3 milliarder kroner og et positivt resultat før skatt på 40 millioner kroner.

Jevnt over har det vært stor aktivitet i Consto både i Norge og i Sverige. I Nord-Norge omsatte Consto i 2020 for nær 2 milliarder kroner, i Midt-Norge endte omsetningen på omlag 1 milliard kroner og på Vestlandet nær 500 millioner kroner. Virksomheten på Østlandet hadde en omsetning på totalt 1 milliard kroner og på Sørlandet ble det omsatt for 250 millioner kroner. Anleggselskapene omsatte for totalt 750 millioner kroner.

Koronasituasjonen har gitt noen utfordringer på bemanningssiden enkelte steder i landet. Den bidro også til noe dyrere innkjøp, men resultatet for konsernet i 2020 er knyttet til de ovennevnte tapsprosjektene, og kan ikke henføres til kostnader knyttet til pandemien, understreker Consto i meldingen.

- Internt har prosjektene håndtert koronasituasjonen meget godt; strenge smittevernsrutiner har blitt implementert og følges, samtidig som man har klart å holde produksjonstempoet på normalt nivå. På enkelte prosjekter fikkvi motsatt effekt; produksjonstempoet gikk opp og sykefraværet gikk ned, sier Seterlund.

-V i opplevde også at et parprosjekter ble utsatt som følge av koronaen, men samtidig signerte vi mange nye kontrakter i 2020. Dette resulterte i en historisk høy ordrereserve ved årsskiftet, legger han til.

Total ordrereserve for konsernet per 1.1.2021 er på 14, 7 milliarder kroner, herav 10,2 milliarder kroner i Norge og 4,5 milliarder kroner i Sverige. Av den totale ordrereservener 7,2 milliarder kroner inndekket i 2021, fordelt på 5,6 milliarder kroner i Norge og 1,6 milliarder kroner i Sverige.

- Etter et 2020 hvor Consto har slitt med noen meget dårlige prosjekter, ser dette året mye lysere ut. Alt tilsier at konsernet skal levere et resultat med tilfredsstillende margin, sier Seterlund.