<p>Første asfalt lagt på deler av strekningen Trollerudmoen-Saggrenda. (Foto: Kjell Wold)</p>Foto: Kjell WoldTunnelportalen på Moane øst er nå ferdig. (Foto: Kjell Wold)Foto: Kjell WoldFoto: Kjell WoldFoto: Kjell Wold

Første lag med asfalt på E134 Trollerudmoen-Saggrenda

Statens vegvesen melder at første lag med asfalt nå er lagt på delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda på ny E134 i Kongsberg.

Dette gjelder en lengre strekning på nærmere en kilometer bak Moane industriområde.

Samtidig er tunnelportalen på Moanetunnelen øst nå ferdig, og innredning av tunnelen pågår. Også et større teknisk bygg ved Moanetunnelen øst nærmer seg nå også sluttføring.

Statens vegvesen skriver på prosjektets internettside at det vil bli mer asfaltering på delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda utover høsten.

Strekningen er en del av ny E134 Damåsen-Saggrenda på noe over 13,2 kilometer som etter planen skal åpne høsten 2019.