Første Kvitfjellkontrakt til lokalt AF

Arbeidsfellesskapet Målselv Maskin & Transport AS og Klasvoll Maskinstasjon AS skal utføre arbeidene med infrastrukturen til Kvitfjell vindkraftverk i Tromsø.

Kontraktssummen som er på 35 mllioner kroner omfattet utbyggingen av infrastrukturen til 67 vindmøller. Det gjelder veger, kai, tunnel, turbinfundamenter, kabelfremføringsanlegg med mer. Hver vindturbin utgjør 3 Megawatt. Når arbeidene starter opp er foreløpig ikke bestemt. Det arbeides fortsatt med å velge leverandør av vindturbinene, men man regner med å komme i gang i løpet av 2006 får bygg.no opplyst hos Norsk Miljøkraft Tromsø AS. Anslått samlet verdi er 230 millioner kroner.