Første gass i Melkøya-anlegget

Prosessanlegget Hammerfest LNG på Melkøya mottok første gass fra Snøhvit-feltet i dag, 21. august.

Hammerfest LNG er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass (liquefied natural gas - LNG). Anlegget skal separere brønnstrømmen fra Snøhvit og omdanne gassen til LNG.

Tidligere har gass vært tatt inn fra feltet til væskefangeren - det første behandlingspunktet i prosessanlegget - men dette er første gang gass har vært tatt inn gjennom hele anlegget.

- Dette er en stor merkedag etter mange års arbeid og forberedelser. Nå har vi noen hektiske uker foran oss for å justere inn prosessanlegget til å produsere LNG, sier direktør Geir Pettersen i Tromsøflaket, Statoils resultatområde som omfatter Snøhvit.

Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit med en andel på 33,53 prosent. De andre rettighetshaverne er Petoro (30,00), Total E&P Norge (18,40), Gaz de France (12,00), Amerada Hess Norge (3,26) og RWE Dea Norge (2,81).