Først med midtmarkører

Helltunnelen utenfor Trondheim blir landets første tunnel med midtmarkører.

Vegvesenet er nå i gang med monteringen av midtmarkører i den fire kilometer lange tunnelen. Midtmarkørene er 25 centimeter høye og laget av gummi som er boltet fast til midtlinjen.

- Målet er å hindre møteulykker inne i tunnelen. Det ideelle ville vært et fysisk midtskille, men tunnelen er rett og slett for smal til at vi får til det, sier seksjonssjef Erik Jølsgard i avdelingen for trafikksikkerhet i Vegvesenet i Trondheim til Stjørdalens Blad.