Illustrasjonsfoto

Forslag om forenklinger i regelverk for eksisterende bygg

Regjeringen forslår endringer i plan- og bygningsloven om krav til eksisterende byggverk. Bakgrunnen for forslagene er at dagens regelverk oppleves som komplisert, uklart og vanskelig å praktisere.

- Dette er svakheter ved regelverket NBBL har gjort Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppmerksom på. Dagens regler tolkes slik at nybyggkrav gjelder for alle oppgraderingsarbeider. 

Les mer om de nye reglene her

Det kan bli kostbart og noen ganger helt umulig, og det fører til at mange bygningseiere unngår å oppgradere. Det er ikke slik regelverket skal fungere. Regelverket må stimulere til kvalitetsmessig oppgradering, til beste for eiere og brukere av bygg, og til beste for samfunnet, sier Ketil Krogstad, spesialrådgiver i NBBL til NBBLs nettsider.

I juni 2018 sendte NBBL konkrete forslag til forbedringer til Kommunal- og regionaldepartementet, sammen med Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner.

- Det er gledelig å se at mange av våre innspill er fanget opp i lovforslaget. Det gjelder spesielt forslagene om at det skal bli enklere å få unntak fra nybyggkrav for arbeider på eksisterende bygg. Vi skal gå grundig igjennom notatet fra departementet og gi våre kommentarer. Vi vil fortsatt bidra til at dette blir en god lovproposisjon for Stortinget med regler som stimulerer til kvalitet, sier Krogstad.

Regjeringen foreslår også at boligbygging kommer inn som hensyn i lovens formålsbestemmelse. Intensjonen er raskere, enklere og rimeligere boligbygging. Endringer i formålsbestemmelsen vil først og fremst få betydning på lenger sikt ved å gi føringer for prioriteringer i kommunal planlegging og planbehandling.

- Vi kan håpe på at dette gjør det enklere for kommunene å kunne prioritere boligbygging, i konkurranse med alle andre gode formål. Men fremdeles vil det være slik at tempoet i boligbyggingen i stor grad avhenger av kommune og stat, og deres evne og vilje til boligplanlegging og finansiering av tilhørende infrastruktur, sier Krogstad.