Resultatene viser at det er mulig å oppnå en bedre sorteringseffekt på denne måten. Sommeren 2015 ble det det første norske sagbruket godkjent for sortering av styrkeklasse C40 som en del av prosjektet. I Steien bru i Alvdal er det brukt C40 i limtrelammelene som var ett av resultatene fra prosjektet. (Foto: Treteknisk).

Forskningsprosjekt skal styrke treets posisjon som ingeniørmateriale

Treteknisk har de siste fire årene ledet forskningsprosjektet «Tresterk». Prosjektet har ved hjelp av nye metoder for trelastsortering bidratt til å få fram trelast med høyere styrke og stivhet fra det samme tømmeret. 

- Dette bidrar til at ytelsene i en trekonstruksjon kan beregnes mer nøyaktig og at treets egenskaper utnyttes bedre, heter det i en pressemelding.

Prosjektet har gått over fire år og vært finansiert av Forskningsrådet, Skogtiltaksfondet, Fondet for Treteknisk Forskning og deltakerne selv. Seks treindustribedrifter har deltatt i prosjektet sammen med Norske Takstolprodusenters Forening, Norske Limtreprodusenters Forening, NMBU, Microtec, Viken Skog og Treteknisk, som har ledet prosjektet.

Prosjektets innfallsvinkel har blant annet vært å kombinere skoglige data med maskinsortering i industrien. I prosjektarbeidet har effekten av å styrkesortere i ulike steg fra skog til ferdigtørket trelast blitt kvantifisert. Dette har lagt grunnlaget for at sagbruk kan ta ut høyere styrkeklasser uten nødvendigvis å investere i veldig kostbar teknologi. Det er samlet inn trelast fra forskjellige skogsområder i Norge, som er sortert ved hjelp av ulike teknologier. Trelasten er deretter testet i laboratorium.

Treindustrien har stort fokus på effektivisering i produksjonen, som et ledd i arbeidet med økt industrialisering, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Treteknisk har arbeidet med prosess- og produktutvikling i treindustrien i mange år. Instituttet deltar løpende i internasjonale og nasjonale FoU-prosjekter, men gjør også mange oppdragsprosjekter for treindustri og byggenæring.