Forskere/rådgivere – Vannforsynings- og avløpsteknikk, vann- og miljøteknikk

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling.

Firma SINTEF Byggforsk
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist19.08.2018

SINTEF Byggforsk, avdeling Infrastruktur i Trondheim søker

Forskere/rådgivere – Vannforsynings- og avløpsteknikk, vann- og miljøteknikk

SINTEF bidrar til å forvalte vann som en bærekraftig ressurs i morgendagens samfunn. Vannbransjen i Norge står foran nye og store utfordringer: kraftig befolkningsvekst, økt urbanisering, store klimaendringer og et betydelig etterslep på vedlikehold av vann- og avløpsnett. Nytenkning og utvikling av innovative løsninger er SINTEFs viktigste bidrag.

Avdeling Infrastruktur ønsker å utvide forskerstaben og søker etter nye medarbeidere til faggruppen Vann og miljø. Gruppen har en bred faglig profil med følgende hovedaktiviteter:

 • Vann- og avløpsinfrastruktur (ledningsteknologi, "asset management", digitalisering i vannbransjen, drikkevannsforsyning, rensing av avløpsvann)
 • Klimatilpasning og overvannshåndtering (naturbaserte løsninger, risiko- og sårbarhetsanalyser)
 • Redusert miljøbelastning i norsk industri (vannbehandling i akvakultur, avrenning fra mineralindustri, behandling av kontaminert jord, utforming og optimalisering av renseprosesser)
 • Forvaltning av vannsystemer og sirkulær økonomi (ressursgjenvinning i avløpsvann og slam, bærekraftsvurderinger, LCA analyse).

Vi arbeider for en tverrfaglig og innovativ tilnærming til disse tematikkene.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker faglig dyktige lagspillere med initiativ og glød. Du må være kunde- og løsningsorientert og spesielt ha et godt, nasjonalt nettverk. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Du må ha interesse for tverrfaglig forskningssamarbeid, du liker å arbeide i team, er kreativ og engasjert og har god kompetanse og erfaring innen ett eller helst flere av feltene faggruppe jobber med.

Vi søker medarbeidere med universitetsutdannelse på MSc- eller PhD-nivå innen vannforsynings- og avløpsteknikk eller vann- og miljøteknikk.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil få sentrale oppgaver innenfor større forskningsprosjekter og forskningsbasert spesialrådgivning for industri i inn- og utland. Du blir en del av et godt fagmiljø med stor frihet til å utforme din egen hverdag og med et stort ansvar. Vi tilbyr varierte og utfordrende oppgaver innenfor
 • Tverrfaglige prosjekter i nært samarbeid med industrien, andre enheter i SINTEF og samarbeidende universitetsmiljø
 • Deltagelse i norske og internasjonale forskningsprosjekter hvor samarbeid med våre laboratorier er sentralt
 • Forskningsbasert spesialrådgiving og oppdragsforskning for og med industripartnere
 • Prosjektledelse av små og store prosjekter
 • Kunnskapsformidling

Vi tilbyr

 • Et kreativt og tverrfaglig arbeidsmiljø som er internasjonalt anerkjent
 • Gode muligheter for faglig fordypning og utvikling
 • Samarbeid med vitenskapelig personell og studenter ved NTNU
 • Trivelig arbeidsplass med gode kolleger
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt

Søknadsfrist er 10. august 2018, og du søker via SINTEFs jobbportal

Vis flere stillinger: