Multiconsult-ingeniør Geir Helge Kiplesund skal forske på damsikkerhet og bruddutvikling i fyllingsdammer. Her fra feltarbeid i Malaysia. Foto: Privat

Forsker på sikkerhet ved dammer

Multiconsult-ingeniør Geir Helge Kiplesund skal forske på damsikkerhet og bruddutvikling i fyllingsdammer.

Doktorgradsarbeidet vil gi informasjon om dambrudd og tilføre kunnskap for å forebygge slike hendelser, skriver Multiconsult i en pressemelding fredag.

Rundt 3.000 dammer er registrert av Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Mange av disse er bygget for å lagre vann til vannkraftverk, men det er også mange dammer for vannforsyningsanlegg, gruvedrift, industri og akvakultur. Konsekvensene av et dambrudd kan være betydelige, og damsikkerhet er derfor et viktig tema for både dameiere, myndigheter, rådgivere og forskningssektoren, heter det i pressemeldingen fra Multiconsult.

– Bruddmekanismer er en av de store usikkerhetene når vi skal vurdere konsekvensene av et mulig dambrudd. Bedre kunnskap om hvordan et dambrudd faktisk utvikler seg vil derfor gjøre oss i stand til å vurdere konsekvensene av et mulig dambrudd og det vil også gi oss verdifull kunnskap om hvordan vi unngår at dette i det hele tatt skjer, sier Geir Helge Kiplesund i meldingen.

Kiplesund har vært ansatt i Multiconsult i 20 år, og har jobbet med vannkraftplanlegging, hydrologi, hydraulikk og damsikkerhet. De senere årene har han vært faglig leder innenfor hydrologi. Nå starter Kiplesund et treårig PhD-arbeid ved forskningssenteret HydroCen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) for å forske på damsikkerhet og bruddutvikling i fyllingsdammer.

Multiconsult har siden 2017 vært partner i HydroCen ved NTNU. HydroCen er et forskningssenter for Miljøvennlig Energi, og skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor.