Illustrasjonsfoto

Forsker om veiprosjekter: – Svært ofte er det naturmangfoldet som prioriteres ned

Forsker Astrid Brekke Skrindo i Norsk institutt for naturforskning (NINA), mener naturmangfold ofte kommer dårligst ut når nye veiprosjekter planlegges og bygges. Noe av skylden legger hun på politiske prioriteringer, men byggherrene har også et ansvar.