Fornebu stasjon. Illustrasjon: Zaha Hadid Architects / A-lab

Fornebubanen inviterer til leverandørkonferanse

20. april arrangerer Fornebubanen en digital leverandørkonferanse i forkant av at de lyser ut flere store entrepriser i gigantprosjektet.

Det skriver Fornebubanen i en pressemelding mandag.

Anleggsarbeidene på Fornebu startet i desember 2020, og Fornebubanen har allerede utlyst flere kontrakter, blant annet for tunnel og grunnarbeid fra Lysaker til Fornebu og forberedende arbeider på Skøyen.

De neste par årene skal Fornebubanen utlyse en rekke entrepriser, skriver de i pressemeldingen.

20. april inviterer Fornebubanen til en digital konferanse hvor de vil presentere både prosjektet og kommende sentrale kontrakter for entreprenører, underleverandører og andre interessenter. Presentasjonen vil omfatte kontrakter for tunnel og grunnarbeider, kontrakter for bygningsmessige arbeider på stasjonene og kontrakter for overbygning og tekniske anlegg i tunnel, heter det i pressemeldingen.

Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune og er etablert i egen etat i Oslo kommune. Prosjektet har en total kostnadsramme på 16,2 milliarder kroner, og er planlagt ferdigstilt i 2027.