Dronefoto av det som skal bli Fornebubanen. Banen blir en ny T-banestrekning som skal gå fra Majorstuen til Fornebu. Den skal stå ferdig i 2029. 1. april ble det kjent at prisen på prosjektet er beregnet å bli 5 milliarder kroner høyere enn antatt. Arkivfoto 23. februar 2022: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dronefoto av det som skal bli Fornebubanen. Banen blir en ny T-banestrekning som skal gå fra Majorstuen til Fornebu. Den skal stå ferdig i 2029. 1. april ble det kjent at prisen på prosjektet er beregnet å bli 5 milliarder kroner høyere enn antatt. Arkivfoto 23. februar 2022: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fornebubanen billigere enn lignende prosjekter – selv etter kostnadssprekk

I en sammenligning med 39 andre skinneprosjekter verden rundt, kommer Fornebubanen relativt godt ut. Prosjektkostnadene ligger under snittet.

Konsulentselskapet Metier fikk oppdraget om å gjøre sammenligningene av Fornebubanen. Analysen ble gjort i 2020.

Baneprosjektet er beregnet å koste 3 millioner kroner per meter. Det er under snittet, selv etter den siste kostnadssprekken, skriver NRK.

For eksempel koster det nye undergrunnssystemet i Singapore 6 millioner per meter.

– Poenget med analysen er å vise det store spennet og at det ikke er unormalt for undergrunnsprosjekter i urbane strøk å ha høyere kilometerpris enn det som lå til grunn for vedtaket, sier direktør Irene Måsøval i Forbebubanen.

Hun legger til at den på ingen måte er et forsvar av kostnadsutviklingen prosjektet har hatt.