Forhandlingsteknikk

StedOslo, Norge
ArrangørTFSK
Fra08.12.2015
Til09.12.2015
TidspunktTirsdag kl 8.30 - onsdag kl 15.00

Resultater gjennom kompetanse, kommunikasjon, adferd og prosess

Hvordan oppnå resultater gjennom bedre kompetanse i forhandlingsteknikk?

– Forhandlingsstrategi

– Forberedelser

– Forhandlingsteknikk

– Hvordan gå frem?

– Hva skal til for å få til løsninger?

– Menneskelige faktorer

– Kommunikasjon

– Relasjonsforståelse

Målgruppe:
Seminaret er utformet med tanke på alle som i sitt daglige virke har befatning med kontrakter, tjenester, anskaffelser, salg, oppfølging av leveranser. Seminaret passer for bedriftsledere, prosjektledere, byggeleder, ingeniører, økonomer og jurister, eller andre som ønsker å bli bedre til å oppnå gode resultater gjennom kommunikasjon, relasjon og forhandlingskompetanse.

Foredragsholdere:

Morten Aagaard er advokat i Advokatfirmaet Metier Legal AS. Han har 25 års erfaring fra prosjektorientert virksomhet innen Bygg og anlegg, Olje og gassektoren og maritim industri hvorav 10 års erfaring fra Aker, blant annet som prosjektleder og juridisk direktør. Morten har deltatt i et stort antall kontraktsforhandlinger. Han har bred erfaring med kontraktshåndtering i gjennomføringsfasen, samt sluttoppgjørsdiskusjoner og konflikter, nasjonalt og internasjonalt. Han har mange års erfaring med undervisning innen forhandlingsteknikk, kontrakter og prosjektledelse.

Anne Elisabeth Langfoss er advokat i Advokatfirmaet Metier Legal AS. Hun har 15 års praktisk erfaring med anskaffelser og forhandlinger, samt juridisk rådgivning rettet mot offentlige anskaffelser og IKT leveranser, hvorav 9 år i Forsvaret, blant annet som Underdirektør med ansvar for Kontraktsavdelingen, FLO IKT-kapasiteter. Anne Elisabeth har arbeidet med offentlige anskaffelser, forhandlinger, kontrahering, utarbeidelse av kontrakter og konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, leverandørkontakt, juridisk og merkantil understøttelse.

Påmeldingsfrist: 10. november

Program og påmelding