Forfallet fortsetter

Regjeringen har ikke tatt inn over seg at vi har hatt en ny tøff og brutal vinter som har gjort store skader på mye av den infrastrukturen vi har rundt om i landet. Til tross for at regjeringen skryter at det i inneværende statsbudsjett har en historisk satsing på vei og bane, er det bare småbeløp som skal brukes til denne sektoren i revidert statsbudsjett. Dette vil på ingen som helst måte rette opp de skader vi ser. Det er fare for at etterslepet heller blir større enn mindre dette året.

” – Norsk økonomi er inne i en god utvikling. Flere er kommet i arbeid, og arbeidsledigheten har falt. Den økonomiske veksten er på vei opp og ventes å bli høyere enn trendveksten i inneværende år. Med Regjeringens forslag til endringer i budsjettet for 2011 legger vi grunnlaget for at den gode utviklingen skal fortsette”, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Og selvsagt har finansministeren rett i det. Det er mye å glede seg over i budsjettet, og vi er spesielt tilfreds med at det skal brukes mer penger til planprosesser.

Selvsagt kan man ikke åpne alle sluser. Da vil presset på norsk økonomi bli alt for stor. Men noe mer raus burde finansministeren ha vært. Nå har vi penger på bok så det holder, og dersom det skulle være akutt behov for penger har man nær enn nok å hente av.