Illustrasjon: Tippetue ArkitekterIllustrasjon: Tippetue ArkitekterIllustrasjon: Tippetue ArkitekterIllustrasjon: Tippetue ArkitekterIllustrasjon: Tippetue ArkitekterIllustrasjon: Tippetue ArkitekterIllustrasjon: Tippetue Arkitekter

Foreslår torg under bru i Bergen

Tippetue Arkitekter foreslår på vegne av Universitetet i Bergen og Eviny Termo å regulere området under Puddefjordbroen i Bergen til torg.

Det skriver Bergens Tidende i en artikkel fredag.

Tippetue Arkitekter har levert inn et reguleringsforslag til Plan- og bygningsetaten i Bergen hvor torgplanene legges frem.

Forslaget gjelder et 3,7 dekar stort område mellom godshavnen Dokken og boligområdet Møhlenpris, like under Puddefjordbroen, og her ønsker Universitetet i Bergen og Eviny Termo torg, promenade, sykkelvei og beplantning.

Planforslaget har merknadsfrist 20. august.