Foreslår tiltak for å hindre branner

Regjeringen kommer med flere forslag for å hindre og redusere konsekvensene av branner. Hovedstrategien er målrettet satsing på forebyggende arbeid.

I en stortingsmelding om brannsikkerhet som ble lagt fram i statsråd fredag, og som justisminister Knut Storberget (Ap) presenterte på en pressekonferanse i Trondheim, foreslås det blant annet å innføre plikt for brannvesenet til å føre tilsyn med eldre leilighetsbygg. Et annet forslag er strengere krav til røykvarslere og slokkeutstyr i boliger.

Regjeringen vil også sette ned et eget utvalg for å vurdere brannsikkerhetstiltak for særskilte risikogrupper. Bedre sikring av kulturhistoriske verdier er også blant forslagene.

Les mer hos Justisdepartementet