Regjeringen gir klarsignal til bygging av dobbeltspor inn til Bergen stasjon og ny grønn godsterminal. Illustrasjon: Bane NOR/Cowi

Foreslår oppstart for Bergen–Fløen og Nygårdstangen godsterminal høsten 2021

Regjeringen foreslår oppstart for nytt dobbeltspor og modernisering av godsterminal i Bergen allerede denne høsten i revidert nasjonalbudsjett.

– For at passasjerer og næringsliv skal få effekt av dobbeltsporet som nye og gamle Ulriken tunnel utgjør mellom Arna og Fløen, er det også nødvendig å bygge dobbeltspor mellom Fløen og Bergen stasjon. I tillegg har Nygårdstangen godsterminal behov for modernisering, slik at terminalen kan handtere framtidig økning i godstrafikk på bane. Planleggingen av prosjektet har gått raskere enn forutsett, slik at det blir mulig å inngå kontrakter allerede denne høsten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet tirsdag.

Regjeringen foreslår å starte opp prosjektet Bergen–Fløen og Nygårdstangen godsterminal innenfor en kostnadsramme på drøyt fire milliarder kroner. Ved å inngå kontrakt med entreprenører høsten 2021, med anleggsstart tidlig i 2022, er det, ifølge departementet, mulig å fremskynde gjennomføringen av prosjektet.

Etter planen skal prosjektet være ferdig i 2025.

Prosjektet Bergen–Fløen og Nygårdstangen godsterminal omfatter 1,3 kilometer med nytt dobbeltspor fra Fløen til Bergen stasjon, oppgradering av eksisterende spor med nytt jernbaneteknisk anlegg, nytt signal- og sikringsanlegg, togparkering, og modernisering av Nygårdstangen godsterminal med økt kapasitet og tilgjengelighet.

– Dette blir bra! I tillegg til at de reisende får et bedre tilbud, vil dette styrke godstrafikken, sier Hans-Egil Larsen, prosjektdirektør i Bane NOR i en pressemelding fra jernbaneutbyggeren.