Føre radon-var

Den usynlige og luktfrie radongassen herjer i hvert tiende norske bolighus. Derfor rådes byggebransjen nå til å tenke preventivt. Løsningen kan være å installere en radonsperre allerede under bygging.

Norge ligger på radontoppen på verdensbasis! En kartlegging utført av Statens Strålevern, viser at hvert tiende hus i Norge har kritiske radonverdier. Det skyldes bedre isolerte hus, nye byggeteknikker og bruk av materialer som slipper inn radon. Størst er problemet på Østlandet. I flere kommuner i både Telemark og Hedmark ligger gjennomsnittlig konsentrasjon langt over 200 bequerel, som er den anbefalte tiltaksgrensen. På dagsorden Det er fokusert mye på radon i nyhetsmediene over hele landet den siste tiden. WHO har slått fast at bare røyking fører til flere tilfeller av lungekreft enn radon. 160 000 norske boliger har så høye radonverdier i inneluften, at det er fare for helsen til dem som bor i huset. - Radon i inneluften fører til hele 300 tilfeller av lungekreft årlig, understreker produktsjef Vidar Jacklin i Icopal. Radonsperre under bygging Nå oppfordrer Jacklin byggebransjen til å tenke preventivt. - Byggegrunnen er den viktigste radonkilden i norske bygg. Derfor lønner det seg både økonomisk, tidsmessig og ikke minst helsemessig å stenge gassen ute med en radonsperre allerede i byggefasen, fastslår Jacklin, og fortsetter: - Vi anbefaler å erstatte diffusjonssperren med en radonsperre, som er både radon- og diffusjonstett. Det er viktig at dette arbeider holder en høy håndverksmessig kvalitet. Selv en liten sprekk, kan ødelegge virkningen, forteller Jacklin. Støtte fra Statens Strålevern Professor i fysikk, Terje Strand, i Statens Strålevern støtter Jacklins oppfordring - Vi er positive til prinsippet om å være føre var. Preventive tiltak for alle nybygg er fornuftig. Det er sikrere og mer økonomisk enn å foreta måling og eventuelle tiltak i etterkant, opplyser Strand. Å installere en radonsperre i byggefasen kommer på totalt fem til ti tusen kroner. Til sammenlikning kan mottiltak mot radon i etterkant, komme opp i en pris på 70.000 kroner. Usynlig Radon er en usynlig og luktfri edelgass. Radon dannes fra uran, og finnes i berggrunn og jordsmonn. Radongassen blandes med jordluft og siver opp gjennom sprekker i grunnen. Gassen kommer inn i huset gjennom utettheter i flater som er i kontakt med grunnen. Radon representerer først et helseproblem når gassen blir konsentrert i inneluften. Kan forårsake MS En ny norsk undersøkelse, som nå publiseres i Neuroepidemiology, viser en sammenheng mellom radon og MS (Multippel sklerose). Undersøkelsen er den første i sitt slag i verden. Resultatene viser at i de fleste deler av Sør-Norge øker hyppigheten av MS med radoninnholdet i inneluften. Det er mest MS der det er mest radon. Funnene støtter hypotesen om at radon kan være en risikofaktor for MS.