Førde politistasjon

Lensmann i Sunnfjord Dag Fiske (t.v.) sammen med prosjektleder for Åsen & Øvrelid Torjus Pettersen Nordheim foran nybygde Førde politistasjon.
Xform

Xform

ÅsenØvrelid

ÅsenØvrelid

Swecologo

Swecologo

Hfasader

Hfasader

STOlogo

STOlogo

GKlogo

GKlogo

XLbygg

XLbygg

FørdeSementvare

FørdeSementvare

Skårvvs

Skårvvs

Caverionlogo

Caverionlogo

SunnfjordBetong

SunnfjordBetong

Åsen & Øvrelid er totalentreprenør for nye Førde politistasjon som ble offisielt åpnet i begynnelsen av september. Nybygget i Hafstadvegen er på 2.480 kvadratmeter og har en entreprisekostnad på 57 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Fakta

Sted: Førde

Prosjekttype: Politistasjon

Byggherre: MS Hafstad 51 AS v/ Magne Hafstad

Totalentreprenør: Åsen & Øvrelid

Arkitekt og interiørarkitekt: Xform

Areal: 2480 kvadratmeter

Entreprisekostnad: 57 millioner kroner eks. mva. (eks. grunn- arbeid og innredning)

Rådgivende ingeniører: RIB, RIBr: Sweco l RIV: Norconsult l RIG: ERA Geo l RIA: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Tømrer, betongarbeid, flislegging, mur- og pussarbeid: Åsen & Øvrelid l Elektro: Sunnfjord Elektro l Ventilasjon: Nordvestmiljø l Røranlegg og sprinkler: Skår VVS l Byggautomasjon: GK Førde l Adgangs- kontroll/overvåkning: Caverion Førde l Lås og beslag: Certego l Maling: Maler Rune Skilbrei l Stålkonstruksjoner: Alsaker stål l Heis: Heisplan l Tørrslukkeanlegg: Nortronik Førde l Grunn- arbeid: Magne Hafstad l Sprøyteisolasjon: Fjordane isolering l Betongelement: Førde Sementvare avd Stryn Betongelement, NOBI Voss l Veggelement bindingsverk: Are Treindustrier Kaupanger l Glassvegger og aluminiumsdører: H-fasader l Ferdigbetong: Sunnfjord Betong l Vinduer: Norgesvinduet l Byggevarer: XL-Bygg Farsund Bygg l Dører: Daloc l Foliering: Loops l Fasadeplater: Steni l Pussystemer: STO Norge l Solforblending: Vental l Kjøkken: HTH Førde

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Ifølge lensmann i Sunnfjord Dag Fiske vokste politiet ut av de gamle lokalene.

– Vi begynte prosessen allerede tilbake i 2010. Vi måtte finne ut hvordan vi skulle gjøre det, om vi skulle bygge om og rehabilitere det gamle eller satse på nybygg. Den gamle leiekontrakten gikk ut nå. Siden 2014-2015 har planleggingen av nybygget pågått for fullt. Det er blitt et fantastisk bygg. Vi er veldig godt fornøyd. Det er lagt gode planer i forkant, og det er bygget slik vi ønsker det i forhold til arbeidsflyt og romfordeling, sier Fiske. Etaten flyttet inn 1. juli, slik at de allerede har gjort seg noen erfaringer.

Om lag 50 personer har arbeidsplassen sin på politistasjonen. Byggherre og eier av bygget er et selskap eid av maskinentreprenør Magne Hafstad. Han har også gjort grunnarbeidet på prosjektet. Politiet leier bygget på langtidskontrakt.

Tilpasset moderne politiarbeid

Lensmann Fiske sier de nå har fått et bygg tilpasset moderne politiarbeid, med gode fasiliteter både når det gjelder beslag, arrest, krimteknikk, lager, kontorplasser, luft og ventilasjon. Ikke minst er det gode digitale verktøy som gjør det mulig å samhandle med enheter utenfor Førde politistasjon. Det er et spesielt bygg med strenge kravspesifikasjoner, ikke minst for arresten i første etasje.

Ifølge Fiske har det vært en utfordring å drive plan- og byggearbeid i en tid der arbeidsmetoder stadig har endret seg. Prosessen har pågått parallelt med politireformen. Han mener bygget slik det er blitt, er et redskap for økt kvalitet i arbeidet.

– Politiets fellestjeneste eier prosessen. De har ansvar for samtlige politianlegg i Norge, og har selvsagt sett på gode løsninger på politistasjoner andre steder.

Lensmannen forteller at kontorløsningene er blitt diskutert.

– Staten er ivrig på at alt skal i kontorfellesskap. Det er ikke alltid gunstig. Vi driver med en del arbeid som ikke egner seg i åpent landskap der andre hører hva som blir sagt. Vi har fått noen cellekontor, men litt for få. Det utfordrer oss på den måten at vi må utnytte de kontorene vi har. Noen har faste kontor. Så har vi delingkontorer som alle kan nytte, sier han.

Prinsippet er «clean desk», det vil si at du tar den plassen som er ledig og rydder etter deg når du går.

Driftsenhet Sogn og Fjordane

Politiet har egen designmanual som grunnlag for utformingen. En detalj Fiske peker på, er garderobene.

– Det er unisexgarderober, det vil si at de brukes av både kvinner og menn. Skapene deler av garderobene, og kan snus etter behov.

En kvalitet Fiske også trekker frem er at de har fått gode rom for kriminalteknisk arbeid, med avsug. Han er også godt fornøyd med garasjeløsningen i første etasje, der det er porter til begge sider. Dermed unngår man at det blir trangt om plassen. Er det trangt og med søyler, blir det fort bulking og skraping. I garasjeavdelingen er det også hundegård.

Området Fiske er lensmann for inkluderer ved siden av Sunnfjord kommune der Førde er kommunesenter, også omkringliggende steder som Gloppen, Høyanger, Bremanger, Solund og Florø. Han er også lokal leder i Førde. I tillegg har geografisk driftsenhet Sogn og Fjordane i Vest politidistrikt, ledet av Arne Johannessen, hovedsete på den nye politistasjonen.

– Vi har egen etterforskningsseksjon for sedelighet, overgrep og familievold med hovedansvar for Sogn og Fjordane. Det er en naturlig beliggenhet her i nærheten av sentralsykehuset og tingretten, mener Fiske.

Bygget er i tre etasjer, henholdsvis 900 kvadratmeter, 770 og 810 fra første etasje og opp- over til tredje.

12 måneder byggetid

Torjus Pettersen Nordheim er prosjektleder for Åsen & Øvrelid på politistasjonen. Han forteller at de begynte arbeidet rundt ferien i 2020, det vil si at byggetiden var cirka 12 måneder.

– Det var en god tomt å bygge på med god plass. Vi bygget på dyrket mark. Men grunnforholdene var vanskelige med mye leire. Det gjorde at vi måtte støpe hel bunnplate for å fordele trykket. I prinsippet som en båt, sier prosjektlederen.

Konstruksjonen er en kombinasjon av plasstøpt betong, stål og betongelementer.

– I tillegg til plasstøpt bunnplate og fundament er det en del plasstøpt oppover i etasjene også, i trapper og heissjakt. I første etasje er det betongelementer på store deler av veggarealet. Oppover i etasjene er den bærende konstruksjonen stålsøyler, med hulldekke som etasjeskille, og veggelementer med bindingsverk på yttervegger. På fasaden i andre- og tredje etasje er tilnærmet vedlikeholdsfrie Steni-plater, mens det er puss på første etasje, forklarer Nordheim.

Jatak Kaupanger har levert vegg- elementene. Veggelementene i betong er levert av Stryn betongelement, mens NOBI Voss har levert hulldekker. Alsaker stål er leverandør av stålsøylene.

Sikkerhetstiltak

Nordheim forteller at de måtte ta spesielle hensyn i arrestavdelingen i første etasje.

– Veggene mellom cellene måtte vi isolere med mineralull i midten for å hindre lyd. Man skal ikke kunne kommunisere mellom cellene. Det vil si at vi måtte støpe to vegger og legge isolasjon mellom. Det har selvsagt vært stort fokus på sikkerhet i arrestavdelingen. Det er robuste materialer som er lette å rengjøre. Gulv og vegger er behandlet med epoxy, slik at rommet enkelt kan spyles, sier prosjektlederen.

Et annet sikkerhetstiltak er påkjøringsvern i betong støpt mellom inngangspartiet og E39 som går rett forbi. I inngangspartiet er det også innbruddssikkert glass.

Garasjen ligger i tilknytning til arresten. Området er innredet slik at du går fra bilen via inkvireringsskranken og videre til cellen. Innenfor gangen med flere celler etter hverandre, er det kontor og oppholdsrom for forsvarere.

– Fra kjelleren og opp er det vanlig kontorbygg. Materialene på gulv i andre- og tredje etasje er en kombinasjon av teppeflis og trinnlydsbelegg. Det vil si belegg med lyddemping. På veggene er det robustgips, det vil si at den er mer robust enn standard gips. Ellers er det systemhimling oppover i etasjene.

Bygget er varmet av fjordvarme.

I utgangspunktet er det bygget etter Tek17. I plan én er det vannbåren varme i gulv, mens det er varme fra radiatorer i andre- og tredje etasje.

– Er et komplekst bygg

Xform har vært ansvarlig arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt for prosjektet. De var også ansvarlig søker for utbyggingen frem til totalentreprenør overtok.

– Xform ble invitert inn i prosjektet av byggherre Magne Hafstad til å delta i en konkurranse mellom flere aktuelle tomteeiere i Førde. Gjennom prosessen utarbeidet vi tre ulike forslag til løsning for å tilpasse bygget etter ny politireform. Dette var krevende på flere måter, da det var mye nybrottsarbeid, både for Politiets Fellestjenester og oss. Forprosjektet ble gjennomført som en Lean-prosess i tett samarbeid med Norconsult og byggherre, der vi var prosjektleder og PGL. Dette resulterte i et detaljert og omfattende prisgrunnlag, forteller Tore Hillestad, faglig leder og partner i arkitektfirmaet i Xform.

Han peker på at politihuset til tross for sin kanskje enkle form, er et komplekst bygg med mange ulike funksjoner og sære krav.

– Det har krevd mye arbeid å klare å sy sammen denne pakken på en rasjonell og funksjonell måte. Politihuset ligger i en ny bydel i Førde og med tiden vil bygget få nabobygg på både øst- og vestsiden. Fasaden mot E39 er den som etter dette vil bli mest eksponert, og har derfor fått et ekstra raffinert uttrykk der tredje etasje krager ut og markerer hovedinngangen. Parkeringen til bygget er midlertidig plassert i påvente av at denne skal inn i et av nabobyggene. Landskapet og utomhus er utforma med tanke på å være imøtekommende, men samtidig fungere som sikring av bygget, gjennom bruk av tre, betongbenker, bed og forhøyninger, utdyper Hillestad.

I kontordelen har de jobbet mye med planløsningen for å få til gode løsninger for de ulike funksjons- og sikkerhetssonene samtidig som disse skal ha en riktig beliggenhet i forhold til hverandre. For kontorplasser i landskap har man blant annet valgt å dele disse mest mulig opp ved å legge inn enkelte cellekontor og samtale/stillerom slik at landskapene ikke blir større enn to, fire eller seks plasser.

– Det har også vært stort fokus på gode lydforhold i forhold til konfidensielle saker. Publikumsområdet er også utforma for å ivareta personsikkerhet og konfidensialitet med blant annet egne sluser fremfor skranker. Fasademessig er det et ønske at politihuset skal fremstå som et trygt og imøtekommende bygg for publikum, men samtidig symbolisere at det er et viktig bygg med en viktig samfunnsfunksjon. Fasaden er utført med hvite Steniplater i 1,2 meters bredde med skrå inndelinger i tilfeldig mønster. Basen er utført i eksponert betong og puss, sier Hillestad.