Illustrasjonsfoto: Arve Brekkhus

Forbrukerrådet: - For komplisert å søke byggetillatelse

Forbrukerrådet har testet nettløsningen for å søke om byggetillatelse. – Altfor komplisert, er konklusjonen. 

Uforståelige faguttrykk, vanskelig å forstå lovverket det vises til og dårlig lesbarhet på nettsidene er noe av det som får kritikk i testen fra Forbrukerrådet.

De har i samarbeid med konsulentfirmaet Knowit testet Direktoratet for byggkvalitets nettløsning for å søke om byggetillatelse. Testen består av brukertest samt en faglig vurdering av løsningen.

Knowit skriver i rapporten at sidene har svært dårlig lesbarhet, og at det faktisk er på kanten av lovverket, forteller Forbrukerrådets fagdirektør Anne Kristin Vie.

– Dette går ut over enhver forbruker, men i særdeleshet svaksynte, dyslektikere og fargeblinde, mener hun.

Vie håper Direktoratet foMogr byggkvalitet nå tar kritikken til etterretning.

– Regjeringen vil digitalisere Norge, og da må denne nettløsningen gjennom en bli ny-prosess, slik at den faktisk blir mulig å bruke. Vi håper vår rapport blir nyttig på veien, sier Vie.

I en e-post til Byggeindustrien skriver Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) at det er bra at Forbrukerrådet er utålmodige på vegne av forbrukerne, men direktoratet mener de slår inn åpne dører.

– ByggSøk baserer seg på utdatert teknologi og oppfyller heller ikke tilgjengelighetskravene som stilles til nye digitale løsninger. Derfor jobber vi med å få på plass ByggSøks arvtakere på Altinn. Dette er gjort i samarbeid med KS og IKT-leverandører, skriver kommunikasjonssjef i DIBK, Gro Maren Mogstad Karlsen.

– Direktoratet for byggkvalitet legger til rette for at kommersielle leverandører skal tilby fremtidens digitale søknadsløsninger, i tråd med statlig IKT-politikk. Allerede i løpet av året kan folk søke gjennom den nye løsningen, også andre tjenester er i produksjon, skriver hun i e-posten.