Utvidet læretid for rørlegger-faget

Rørleggerfaget har nå fått endelig godkjenning fra Kunnskapsdepartementet for 4 ½ års læretid. Etter en lang prosess, både internt og mot byråkratiet, har Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS (NRL) fått gjennomslag for sitt krav om forlenget læretid.

 

Teknisk direktør i NRL, Ole Larmerud ønsker nyheten velkommen: - Det er gledelig at rørleggerfaget, som første byggfag, får utvidet læretiden sin og hentet inn noe av etterslepet forårsaket av Reform '94 og Kunnskapsløftet.
Arbeidet for utvidet læretid bunner i at tiden for fagspesifikk rørleggeropplæring har sunket med ca 40 % gjennom de to siste utdanningsreformene, Reform'94 og Kunnskapsløftet.

- Det er vel og bra med breddekompetanse, men for å bli en dyktig fagmann, må det trenes og repeteres i det fag man har valgt, sier Larmerud. - Øvelse gjør mester!

I et håndverksfag er det ikke nødvendigvis hvor effektivt man fyller tiden som er det viktigste.

Rørleggerfaget krever repetisjon og modning over tid. Lærlingen må rett og slett ha nok tid til disposisjon for kunne føle at han/hun mestrer arbeidet, er NRLs hovedbudskap.

Ved siden av å mestre gammel teknologi, skal rørleggeren også være på høyde med utvikling av ny teknikk, nytt materiell, nye metoder og nytt verktøy. En utvikling som har gått raskere og som er mer omfattende enn i de andre byggfagene. Derfor er det ikke så rart at rørleggerfaget er det første av byggfagene med 4 års læretid. En hel bransje ønsker økt læretid velkommen.
Siden rørleggerfaget er såpass bredt og inkluderer mange arbeidsområder foreslo Utdanningsdirektoratet i en periode at utdanningen skulle deles for å unngå økt læretid. Dette fant NRL kunstig, i og med at det allerede er nok smale fag. Det er tiden som har vært problemet, ikke innholdet.

- Vi er glade for at departementet har hørt på argumentene våre og fulgt vår anbefaling, avslutter Ole Larmerud.

Nye lærekontrakter kan nå tegnes med grunnlag i 4 års læretid.
Mer informasjon: www.nrl.no