Ove Løkken (fra venstre), Staale Berg, Anders Island, Reidar Jensen, Kine Pedersen, Roar Derås og Joakim Hafeld. Ikke tilstede Trine Fossum og Torbjørn Rygh.

Seks elektroleverandører i Trondheim fant gnisten under samme tak

I over to år har seks ikke-konkurrerende elektroleverandører i Trondheim holdt til sammen i det de sekv kaller Kompetansesenteret.

I Kompetansesenteret utfyller aktørene hverandre faglig innen forskjellige felter som belysning, kabler og varmekabler, rekkeklemmer, føringsveier og styringssystemer, skriver de i en pressemelding.

– Oss bekjent er vi de første i Norge som har valgt å dele kontorlandskap på denne måten, uttaler representanter for ØS Varme, SG Armaturen, Elis Elektro, Wago Norge, Reka Kabel og Micro Matic.

– Til sommeren har vi vært samlokalisert i to år, og vi er alle enige om at dette har vært en fin måte å presentere mangfoldet av våre løsninger på en langt bedre måte. Det er også mye triveligere å gå på jobb når vi er en del av en del av et større kontorfellesskap. De fleste leverandører har sine hovedkontor i Oslo. For oss er det viktig å ha et miljø med gode kollegaer, som vi hele tiden kan trekke veksler på. Jevnlig møtes vi også på messer i distriktet der vi presenterer våre produkter og løsninger på egne stands, sier Staale Berg i ØS Varme, Joakim Hafeld i Wago Norge, Trine Fossum i Reka Kabel, Roar Derås og Kine Pedersen i SG Armaturen, Reidar Jensen i Micro Matic og Anders Island i Elis Elektro i pressemeldingen.