Forbilledlig av Veidekke

Veidekke vet å ta vare på sine seniorer. Forslaget om å gi medarbeidere over 62 år 12 ferieuker i året har vakt berettiget oppsikt. Vi applauderer forslaget som vi tror mange vil følge. Dette vil etter vårt syn også være en meget god investering. Vi vet at mange fagfolk av ulike kategorier nærmer seg faretruende den aldersgruppen som vi her snakker om. Enten mister bedriftene disse folkene eller så kan man ved spesielle ordninger holde på denne verdifulle arbeidskraften noen år ekstra.

Vi kommer etter vårt syn til å få en alvorlig ingeniørkrise dersom byggevirksomheten holder seg på det rekordhøye nivået i mange år fremover. De bedriftene som da ikke tar vare på folkene sine, vil få et problem. Vi tror at den ordningen Veidekke nå legger opp til også vil redusere sykefraværet. Det er stort tempo i dag, og mange eldre arbeidstakere sliter selvsagt. Noen feriedager ekstra vil selvsagt gjøre hverdagen lettere.