40 MILLIARDER. E18 Vestkorridoren er nytt hovedvegsystem på 17,3 kilometer mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker med en prislapp på 40 milliarder kroner. Bildet er fra forberedende arbeider ved Lysaker/Stabekk på første delparsell, hvor Skanska har totalentreprisen på 1 milliard kroner. En rekke bolighus er revet på anleggstomta, og TUI-bygget i bakkant av bildet skal jevnes med jorden i løpet av kort tid. Foto: Trond Joelson

40 MILLIARDER. E18 Vestkorridoren er nytt hovedvegsystem på 17,3 kilometer mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker med en prislapp på 40 milliarder kroner. Bildet er fra forberedende arbeider ved Lysaker/Stabekk på første delparsell, hvor Skanska har totalentreprisen på 1 milliard kroner. En rekke bolighus er revet på anleggstomta, og TUI-bygget i bakkant av bildet skal jevnes med jorden i løpet av kort tid. Foto: Trond Joelson

Forberedende arbeider til én milliard – river 140 bygg for første del av E18 Vestkorridoren

– Jeg blir nok pensjonist lenge før denne veien står ferdig, sier prosjektsjef Tom Hedalen (54) i Statens vegvesen. Han leder det gigantiske veiprosjektet E18 Vestkorridoren, hvor det nå er full gass på første delparsell.