Direktør for Plan- og bygningsetaten i Oslo, Siri Gauthun Kielland. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Forbedret arbeidsmiljø i PBE etter varsel i 2019

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommunen har jobbet hardt med arbeidsmiljøet etter trakasseringsvarsler i 2019, og mener at en nyt undersøkelse tyder på forbedring.

- Vi ser en klar forbedring i antallet personer som opplever trakassering i Plan- og bygningsetaten, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i en pressemelding.

– Etter mye innsats for arbeidsmiljøet nærmer vi oss mer normale tilstander, men vi er ikke i mål ennå, legger hun til.

I en ny undersøkelse utført av bedriftshelsetjenesten Avonova oppgir cirka åtte prosent at de har sett eller opplevd trakassering de siste seks månedene, mens 21 prosent oppgir å ha opplevd det siste 1-3 år. Ifølge Avonova er ‘normale’ funn at cirka 5-7 prosent i en større organisasjon oppgir å ha opplevd eller sett mobbing og trakassering.

- Åtte prosent er for mye. Jobben er ikke ferdig, men likevel er jeg tilfreds med at vi har bedret forholdene for de ansatte såpass kraftig på relativt kort tid, sier Kielland i meldingen.

I pressemeldingen skriver etaten at tallene fra undersøkelsen stemmer godt med funn fra da Deloitte undersøkte Plan-og bygningsetatens arbeidsmiljø våren 2019 etter et varsel til Arbeidstilsynet. Den gang oppga de ansatte at ca. 20 prosent mente å ha sett eller opplevd trakassering. Deloitte fant ikke at det hadde foregått trakassering i lovens forstand, og omtalte dette som ‘trakasseringsnære hendelser’.

- Da jeg tok over som etatsdirektør i september 2019 visste jeg at dette ville bli en av de store utfordringene vi måtte jobbe med. Derfor satte vi ned et omfattende prosjekt for å jobbe med de tiltakene som Deloitte foreslo. Kulturarbeid og lederutvikling er noen av de viktigste tiltakene vi er i gang med, og den nye trakasseringsundersøkelsen er også en direkte oppfølging av Deloitte-rapporten, sier Kielland.

Undersøkelsen avdekker at hendelsene i stor grad foregår internt i Plan-og bygningsetaten, selv om også eksterne står for trakassering. Deloitte-rapporten ga i underkant av 50 tiltak, og Plan-og bygningsetaten er godt i gang med de fleste tiltakene, og flere er ferdigstilt. Etatsdirektøren understreker at det ikke finnes noen rask løsning, men understreket at hun har tro på at tid, bedre rutiner, lederutvikling og vennlighet satt i system vil hjelpe ytterligere.