Daglig leder Åsmund Østvold i Beto Bygg er selv permittert 50 prosent, og frykter flere av håndverkerne må tas ut i permisjon på vårparten. Arkivfoto.

- For oss er det ikke tilskudd for å dekke løpende utgifter som er avgjørende, vi trenger oppdrag

Byggmesterbedriftene mener det er avgjørende å få ut offentlige vedlikeholdsoppgaver i markedet dersom de skal klare å holde hjulene i gang under korona-krisen. Og det må skje raskt.

Fredag morgen presenterte regjeringen en ny krisepakke som skal hjelpe korona-rammede selskaper som sliter med betydelig inntektsfall.

Regjeringens pakke betyr at staten vil dekke en del av kostnadene til de hardest rammede bedriftene, og den er verdt mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden.

For mindre håndverksbedrifter som opplever oppdragstørke, er det ikke denne tiltakspakken som vil være avgjørende for om man klarer å holde seg flytende eller ikke, mener Byggmesterforbundet.

Daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet mener det haster med å få ut vedlikeholdsoppdrag i offentlig sektor, og oppdragene må treffe med "kirurgisk presisjon". Arkivfoto.

– Det er klart at denne type tiltak hjelper, og vi sier ikke nei til det. Men vi oppfatter det sånn at dette er først og fremst rigget inn mot de virksomhetene som har måttet stenge ned virksomheten helt som en følge av tiltakene fra myndighetene. For våre bedrifter er det viktigste nå at det offentlige setter i gang vedlikeholdsprosjekter og energieffektiviseringstiltak. Dette kan erstatte noe av det vi ser faller bort i forbrukermarkedet, sier daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen.

Innspill fra samlet næring

Byggmesterforbundet er med på innspillet som en samlet byggenæring nylig sendte til Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og næringsdepartementet og partigruppene på Stortinget.

Ifølge Andersen er det spesielt kommunal sektor som nå styrkes økomomisk for at de skal kunne skru opp vedlikeholdstakten.

Kommunene må få handlingsrom til å sette i gang mindre krevende prosjekter raskt. Vet du at du må skifte vinduer i et bygg, så kreves det ikke all verden med prosjektering i forkant. Men det vil likevel være behov for å hente inn rådgiver- og ingeniørkompetanse i byggherreleddet, fordi kommunene ikke har nok byggeleder-kapasitet selv. Slik oppnår man effekt i flere deler av verdikjeden, mener Andersen.

Han mener det haster.

– Hvis ikke signaler om dette kommer raskt, vil man miste dyrebar tid. Det tar fire-fem uker å få prosjekter satt ut i konkurranse, og nettopp derfor må vedtakene komme nå og ikke etter påske.

Men han mener det er avgjørende at tiltakene treffer med «kirurgisk presisjon».

– Vi skal sikre konkurranse om oppdragene, men LO-lederen har selv vært inne på at det er avgjørende at de oppdragene som nå kommer fra det offentlige havner i lomma til de riktige bedriftene. Med det mener jeg bedrifter som har egne ansatte, svenner og lærlinger. Det er den delen av håndverksbransjen vi må sikre. Har vi ikke kirurgisk presisjon på det, vil det gå galt, sier Andersen.

Telefonen stoppet å ringe

Beto Bygg AS er en av medlemsbedriftene i Byggmesterforbundet som er bekymret for fremtiden dersom det ikke kommer en rask satsing på offentlige vedlikeholdsprosjekter.

– Nå haster det med å få ut de lavthengende oppdragene i det offentlige. Kontantoverføringer til de som trenger det er vel og bra, men for vår del så er det ikke der behovet er størst. Vi trenger arbeid først og fremst, sier daglig leder Åsmund Østvold i Beto Bygg AS.

Østvold er selv permittert 50 prosent på grunn av korona-situasjonen, og han frykter de må permittere flere fremover hvis det ikke skjer noe raskt.

– For vår del stoppet telefonen å ringe den dagen Norge ble stengt ned. Privatmarkedet har stoppet helt opp. Og når anbudsregning faller ut fra min arbeidshverdag, så er delvis permittering eneste løsning, sier Østvold.

Nå er de to adminstrative stillingene i selskapet permittert 50 prosent.

– Vi deler arbeidsdagen på kontoret mellom oss, slik at vi unngår unødig smittefare også, sier Østvold.

Bedriften har i dag 12 ansatte og Østvold sier de har oppdrag som går ut april og mai før det blir tynnere i ordrebøkene.

Oppfordrer nordmenn til å bruke håndverkere

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) oppfordrer nordmenn til å bruke håndverkere. Nå oppfordrer håndverkerne det offentlige til å bruke dem. Arkivfoto.

Regjeringen har oppfordret nordmenn til å kjøre egne bygge- og vedlikeholdsprosjekter som planlagt privat.

NTB rapporterte nylig at det er mange som har spurt myndighetene om det er trygt å bruke snekkere, rørleggere og elektrikere nå.

Regjeringens svar er et klart ja.

– Hvis både håndverkeren og den som bruker håndverkeren er frisk og ikke i karantene, så kan man gjerne bruke håndverkere. Her, som på alle andre områder nå, så handler det om å ta sine forholdsregler. Hold avstand, ha god håndhygiene og unngå fysisk kontakt, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

De som har råd til det, kan på denne måten bidra til å holde de økonomiske hjulene i samfunnet i gang.

– Hvis man har et vindu som bør skiftes, lamper som skal kobles opp, eller en vask som lekker, så kan dette være et veldig fornuftig tidspunkt å få gjort noe med det på, sa Mæland.