Kontraktssignering - fra venstre: prosjektdirektør for Follobaneprosjektet Erik Smith, ass. jernbanedirektør Gunnar Løvås, ing. Massimo Maffucci fra Ghella og prosjektdirektør Fernando Vara Ortiz fra Acciona. (Foto: Cornelius Poppe, NTB)

Follobanen: Kontrakt signert for tunnelboring med TBM

Jernbaneverket og en sammenslutning av selskapene Acciona Infraestructuras S.A. og Ghella S.p.A. har signert kontrakt for tunnelboring med tunnelboremaskiner.

Dette er den andre totalentreprisen signert for bygging av Follobanen, Norges største infrastrukturprosjekt.

Kontrakten omfatter prosjektering, anskaffelser og konstruksjon av en det som blir Nordens lengste jernbanetunnel, og har en verdi av 8,7 milliarder kroner.

- Sammenslutningen Acciona-Ghella har lang erfaring med konstruksjon av tunneler. De er tildelt tunnelkontrakten basert etter å ha levert et konkurranse-dyktig tilbud av høy kvalitet, heter det i en melding fra Jernbaneverket.

- Med denne TBM-kontrakten, som er den største kontrakten i Jernbaneverkets historie, har Acciona-Ghella blitt en av våre hovedpartnere for å gjøre dette megaprosjektet til en suksess. Det er med stor glede at Jernbaneverket ønsker Acciona - Ghella velkommen til Norge. Denne kontakten og kontraktstrategien er viktig for InterCity-utviklingen, som skal sikre bedre togtilbud og kortere reisetid til glede for passasjerer i generasjoner fremover, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås.

Sammenslutningen skal samarbeid med nøkkelkompetanse i de norske avdelingene av Peab AS og Atkins Norge AS. Disse skal bidra med kompetanse knyttet til grunnforhold på Åsland riggområde og jernbaneteknikk. I tillegg har Acciona-Ghella knyttet til seg advokatfirmaet Haavind AS, for å sikre god

forståelse for og oppfølging av norske lønns- og arbeidsvilkår.

Jernbaneverket vil følge opp arbeidene ved å ivareta og sikre at prosessen, kvaliteten, sikkerhets- og miljøkrav, støyreguleringer og arbeidsvilkår utføres som krevd i den omfattende kontrakten. Follobaneprosjektet, som går fra Oslo til Ski, blir utført på vegne av Samferdselsdepartementet. Prosjektet ledes av prosjektdirektør Erik Smith.

- Acciona ser fram til å arbeide med Jernbaneverket for å levere et høyhastighet-infrastrukturanlegg i verdensklasse. Dette er Accionas første prosjekt i Norge, og vi er stolte over å bringe med oss vår internasjonale tunnelkompetanse til det som helt klart er et foregangsprosjekt i Norge og Europa, sier Luis Castilla, administrerende direktør i Acciona Infrastructure.

- Det er med stolthet vi i Ghella deler den tilliten Jernbaneverket viser oss, med vår langvarige partner, Acciona. Begge selskaper føler en forpliktelse til å føye Follobaneprosjektet til listen over suksessfulle prosjekter vi har hatt de siste 15 årene, tilføyer Enrico Ghella, administrerende direktør i Ghella.

Spanske Acciona og italienske Ghella arbeider for tiden sammen på et motorvei- tunnelprosjekt i Brisbane i Australia. De har vunnet priser for prosjektets miljøforvaltning og satt hastighetsrekorder for tunneldriving med tunnelboremaskiner.

TBM-kontrakten for tunnel omfatter blant annet konvensjonell sprengning av haller for montering av fire tunnelboremaskiner og av tverrforbindelsene mellom de to adskilte tunnelløpene (totalt 19,5 km). Kontrakten omfatter også jernbanetekniske installasjoner i tunnelen.

Les også:
Klage på Follobanens TBM-innstilling ikke tatt til følge