Arkivfoto: Frode Aga

Follobanen: Bispegata må holdes stengt også i uke 9

Bane NOR gjennomfører ekstra kontroll av noen støttekonstruksjoner som er etablert i forbindelse med bygging av Follobanen på anleggsområde ved Oslo S. Bispegata holdes foreløpig stengt.

Bane NOR gjennomgår beregninger for støttekonstruksjonene på nytt i forbindelse med at det er oppdaget deformasjoner ut over det som er forventet.

- Dette arbeidet utføres i henhold til vanlig praksis ved at et uavhengig firma kontrollere arbeidet som prosjekterende utfører for konstruksjonene i anleggsområdet. Det er Norges Geotekniske Institutt (NGI) som utfører denne kontrollen. Da arbeidet har vist seg tidkrevende må Bispegata må sannsynligvis også holdes stengt i hele eller deler av uke 9, melde Bane NOR.

– Sikkerhet og kvalitet må være første prioritet. De nye beregningene vil gi oss en bekreftelse på om tiltakene som er satt inn for å sikre grunnen er gode nok eller om det er behov for flere tiltak, sier prosjektleder Anne Marie Dyrøy i Bane NOR/Follobaneprosjektet.

Bane NOR understreker at det ikke vært ras og det er heller ingen fare for ras, bebyggelse eller for personer utenfor avstengt område.

I området ved Oslo S – Middelalderparken bygges en 600 meter lang betongtunnel for nye jernbanespor som delvis skal legges under parken. Nylig ble det støpt bunnplate i denne betongtunnelen for å stabilisere området. I tillegg ble det fylt opp med stein i byggegropen.

- Bane NOR følger opp situasjonen i samarbeid med NGI og rådgivere fra SWS. Dette er tidkrevende arbeid som ble startet opp umiddelbart etter at Bispegata ble stengt, ksiver Bane NOR.

Det var fredag 8. februar det ble avdekket at en støttekonstruksjon i byggegropen ved Bispegata hadde fått deformasjoner. 

-  Bane NOR har overvåket området hele døgnet etter at dette skjedde. Etter undersøkelsene ble det avdekket en skade på avstivingen av støttekonstruksjonen. Arbeidet ble da umiddelbart stoppet, byggegropa ble evakuert og i samarbeid med politiet ble Bispegata stengt. Bane NOR samarbeider også med nødetatene og Oslo kommune når det gjelder oppfølgingen av situasjonen i Bispegata, melder byggherren.