Foto: Frode Aga

Follobanen: Bispegata åpnes tidligst mandag morgen

Bispegata i Oslo, som ble stengt av sikkerhetshensyn mandag ettermiddag, er fortsatt stengt. Bane NOR jobber videre med å sikre Follobanens byggegrop på stedet.

Onsdag morgen ble det gjort nye vurderinger om Bispegata kan åpnes etter at den ble stengt mandag ettermiddag. Bane NOR har, i samarbeid med flere rådgivere, jobbet med målinger og beregninger hele tirsdag kveld og natt. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene er Bane NOR i gang med å fylle opp med stein for å stabilisere og sikre området ved Bispegata.

- Transporten av stein fra mellomlager til området vi fyller opp utføres av sikkerhetshensyn med fjernstyrte maskiner. Det er ingen fare for bebyggelse i området eller personer utenfor avstengt område. Arbeidet vil pågå gjennom hele døgnet og Bispegata vil tidligst bli åpnet mandag morgen, heter det i en melding fra Bane NOR.

Bane NOR har gjennom helgen hatt døgnkontinuerlig overvåking av konstruksjonene i området. Mandag ettermiddag ble det avdekket en skade i støttekonstruksjonen og arbeidet ble derfor umiddelbart stanset og byggegropa evakuert. Politiet ble deretter kontaktet og Bispegata ble stengt for all trafikk av sikkerhetsmessige hensyn.

Natt til tirsdag jobbet Bane NOR med å støpe en bunnplate i betongtunnelen ved Bispegata i Oslo. Dette arbeidet bidro til å stabilisere området, men videre sikringsarbeid er nødvendig.

Situasjonen overvåkes kontinuerlig av Bane NOR og deres rådgivere. I tillegg samarbeider Bane NOR med nødetatene og Oslo kommune.