Flere tusen ikke-godkjente betongelementer fra Follobane-produksjonen, er plassert på Skjørten massemottak i Askim. Der ble også 18 bunnelementer plassert. Disse er nå hentet tilbake til Follobanen.

Follobane-entreprenør måtte hente tilbake bunnelementer som var kjørt til avfallsdeponi

Rundt påsketider måtte Follobane-entreprenøren Acciona Ghella JV hente tilbake 18 bunnelementer som var kjørt cirka 60 kilometer fra Åsland til Skjørten massemottak i Askim. – Intern kommunikasjonssvikt førte til feillagring, forklarer entreprenøren og Bane NOR.

Skjørten massemottak i Askim ligger cirka 60 kilometer unna Åsland. Her ble bunnelementer til Follobanen lagret ved en feiltakelse, ifølge Bane NOR.

Ved Skjørten massemottak i Askim er det stablet tonnevis av betongelementer som ikke er gått gjennom de svært strenge sikkerhetskravene som er satt for elementproduksjonen i Follobane-prosjektet.

Betongelementene i den 20 kilometer lange tunnelen er produsert ved AGJVs betongfabrikk på Åsland utenfor Oslo.

Denne fabrikken ble demontert i vinter da produksjonen ble avsluttet.

Til sammen har Follobane-tunnelen 20.236 ringer som hver består av sju elementer. I tillegg til hver ring, er det også installert et bunnelement som utgjør kjørebanen i tunnelen.

Like før påske måtte entreprenøren AGJV kjøre tilbake til Skjørten massemottak i Askim for å hente tilbake 18 bunnelementer som entreprenøren trengte for å få fullført arbeider ved tunnelportalen.

Massemottaket i Østfold ligger cirka 60 kilometer unna anleggsområdet til AGJV på Åsland.

– Ja, de har hentet tilbake noen elementer herfra, men det var bare snakk om et fåtall med bunnelementer. Disse var kjørt feil, plassert her for en periode og hentet tilbake igjen, sier daglig leder ved Skjørten massemottak, Olav Andreas Svardal til Byggeindustrien.

Intern kommunikasjonssvikt

Den samme forklaringen gir entreprenøren AGJV gjennom en mail fra byggherren Bane NOR.

– Entreprenør AGJV opplyser at segmenter og bunnelementer ble kjørt fra Åsland til Skjørten avfallsdeponi for å frigjøre lagringsplass til neste byggefase. En intern kommunikasjonssvikt skal ha ført til at også noen godkjente bunnsegmenter som skulle brukes, ble sendt dit. Dette ble oppdaget og elementene ble liggende midlertidig ved Skjørten til over påske. Etter en ny kvalitetssjekk flyttes disse fra Skjørten. Det skal være snakk om 18 bunnelementer og disse har ikke vært brukt tidligere, skriver Bane NOR i en melding på vegne av entreprenøren.

Bane NOR: Hendelig uhell

Bane NOR og Follobanen-prosjektet skriver også at AGJV har produsert en del ekstra elementer, i tillegg til de som er hentet tilbake, i tilfelle uforutsette hendelser.

– Som byggherre anser vi mellomlagringen av disse bunnelementene ved Skjørten avfallsdeponi som et hendelig uhell som kan skje i en hektisk utbyggingsperiode, skriver Bane NOR.

– Er godkjent

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Anne Kathrine Kalager i Bane NOR, her sammen med AGJVs prosjektdirektør Fernando Vara. Foto: Bane NOR

Bane NORs prosjektleder for TBM-kontrakten Anne Kathrine Kalager sier til Byggeindustrien at saken er sjekket opp med entreprenør og at forklaringen er enkel:

– Da TBM-en boret seg gjennom fjellet, var ikke alle bunnsegmentene satt. Entreprenøren skulle holde igjen 18 bunnelementer, slik at disse kunne legges når TBM-en var fjernet. Men de ble altså kjørt til skroting ved en feiltakelse. Dette er bunnelementer som har vært grundig testet og godkjent, men blitt lagret på feil sted, forsikrer Kalager.

– Har de nå alle bunnelementene som de trenger?

– Det er 18 bunnlemententer som er kjørt tilbake, og det stemmer også godt med det antallet som manglet. Bunnelementene monteres et stykke bak skjoldet, og det manglet rundt ni-ti elementer frem til tunnelportalen. Ganger du opp med to, så er 18 et riktig tall, sier Kalager.

– Er dere trygge på at bunnelementene som er hentet tilbake fra massedeponiet er godkjent?

– Ja, det er vi trygge på. Vi har vært veldig nøye på kontroller, og har også hatt egne inspektører som har kontrollert kvaliteten på alle betongelementene, sier Kalager.

3.400 betongelementer er kjørt til Skjørten

Det er store mengder med feilproduserte betongelementer som er kjørt til Skjørten.

Ifølge lokalavisen Smaalenenes Avis er det levert 2.400 betongelementer til mottaket for destruksjon på grunn av feilproduksjon, mens samme avis i vinter meldte at ytterligere 1.000 betonglementer som ble til overs i prosjektet også ble lagret på massemottaket i Askim.