Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Follobane-entreprenør gikk nesten 160 millioner i minus i 2019

Follobane-entreprenøren Acciona Ghella (AGJV) hadde et årsresultat på negative 156.012.046 kroner i 2019.

Det kommer frem av arbeidsfellesskapets årsregnskap for 2019.

Regnskapet viser et driftsresultat på negative 159.279.900 kroner, og et årsresultat på litt over 156 millioner kroner i minus. Fra 2018, et år hvor AGJV oppnådde et positivt årsresultat på nesten 97 millioner kroner, har entreprenørfellesskapet nesten halvert inntektene sine, fra tre til 1,7 milliarder kroner.

2019 er det første året siden AGJV ble opprettet i 2015 at de går med tap, og totalt gjennom de fem årene man har regnskap for har AGJV en samlet netto profitt på litt over 150 millioner kroner.

‒ Som entreprenør i et byggeprosjekt, bruker vi prinsippet om prosent for ferdigstillelse, basert på estimert endelig fortjeneste. I 2019 justerte vi ned forventet endelig fortjeneste på det totale prosjektet. Justeringen fra og med 2015 resulterte i et negativt resultat i 2019, kommenterer kommunikasjonssjef Line Langfjæran i AGJV i en epost til Byggeindustrien.

Acciona Infrastructuras and Ghella ANS (AGJV) eies 60 prosent av spanske Acciona og 40 prosent av italienske Ghella, og har ansvaret for TBM-kontrakten på den 20 kilometer lange jernbanetunnelen mellom Oslo og Ski på Follobanen. Kontrakten var verd 8,7 milliarder da den ble signert i 2015.

‒ Dette har ingen innvirkning på driften av prosjektet, forsikrer Langfjæran om det negative årsresultatet.

AGJV og byggherre Bane NOR er for tiden i en konflikt om grunnforholdene på prosjektet, samt om tolking og bruk av kontrakten for prosjektet. Les mer her.