Folk ønsker løsere tilknytning til EU

At hele 52 prosent sier de heller ønsker en handelsavtale enn EØS-avtalen, er uttrykk for at folk ønsker en fjernere tilknytning til EU, sier valgforsker Anders Todal Jensen.

– Det jeg tror denne målingen først og fremst fanger opp, er at folk rent generelt er mer EU-kritiske enn på lenge, sier Anders Todal Jensen til Klassekampen.

Jensen sier til Nationen at hovedforklaringen bak tallene er problemene innad i EU.

Han advarer imidlertid mot å lese for mye inn i den høye oppslutningen om en handelsavtale.

– Når du stiller hypotetiske spørsmål, får du hypotetiske svar. Det er ingen sterkere måte å lede folk i en bestemt retning av et bestemt svar på enn å sette opp svaralternativer, understreker valgforskeren ved NTNU i Trondheim.

En av grunnene til at oppslutningen om EØS-avtalen synker, er at folk opplever at avtalen er et demokratisk problem, mener professor Erik Oddvar Eriksen ved Universitetet i Oslo.

– Når folk blir bedre kjent med EØS-avtalen, er det ikke rart de reagerer slik, sier Eriksen til Klassekampen.

Eriksen som også er leder for europaforskningsprogrammet, tror EØS-skepsisen kan henge sammen med motstand mot enkelte direktiver. Han ser selv på EØS-avtalen som et demokratisk problem, men mener avtalen likevel er realpolitisk nødvendig for Norge. Noe alternativ til EØS-avtalen finnes ikke, mener han.