Folk begynner å merke renteøkningene

Norges Banks renteøkninger begynner å merkes i folks privatøkonomi. Onsdag er det ventet en ny renteøkning på 0,25 prosentpoeng.

En av tre sier de må redusere forbruket om Norges Bank setter opp renten nå. Hittil i år har sentralbanken satt opp renten med 1 prosentpoeng, og nye økninger er ventet i løpet av året.

En undersøkelse som SpareBank 1 har gjennomført, viser at 35 prosent av befolkningen må redusere forbruket hvis Norges Bank setter opp renten på nytt. I mars var det bare 16 prosent som svarte at de måtte redusere forbruket ved en renteøkning.

- Nå begynner renteøkningene å gjøre merkbare innhogg i folks privatøkonomi. Dermed oppnår Norges Bank akkurat det den vil, nemlig at folk må endre atferd. Resultatet er at forbruket dempes og låneiveren avtar, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

SpareBank 1-undersøkelsen viser også at flere enn før oppgir at økte renter påvirker privatøkonomien negativt. 26 prosent svarer at de har fått litt dårligere økonomi og 4 prosent har fått merkbart dårligere økonomi det siste året på grunn av høyere renter.

Siden rentebunnen for vel to år siden har renten gått opp med 2,75 prosentpoeng. For et boliglån på 1 million kroner betyr det økte årlige renteutgifter på mellom 20.000 og 25.000 kroner.